Vad kan jag göra om min granne spionerar på mig?

2020-11-15 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Jag har blivit utsatt för kameraövervakning samt dataintrång och avlyssning av min mobil. Jag har polisanmält och de lägger ner förundersökningen. Jag har dessutom bevis från Comhem om dataintrång (han läser mina privata meddelanden och även när jag loggat in med bank id) samt även dataintrång på min mobil Telenor. Jag vet att det är min granne . (Hans flickvän sitter och tittar i kameran, vilket jag hör och deras samtal). Jag har dessutom gillrat några fällor som han kliver rakt i sedan 2019 i december. Sedan 2 år har han varit extremt störande och jag har kontaktat störningsjouren vid många tillfällen. Vi har aldrig varit annat än goda grannar. Hans far och jag samt alla boende har försökt att bilda bostadsrättsförening i flera år innan han far gick bort. Således anser jag att det inte finns någon som helst orsak till anledning att göra så mot mig. För övrigt har jag varit i kontakt med ett bolag som vill ha 45.000 kr för att säkra bevis. (Samma bolag som svenska myndigheter använder sig av). Jag har inte dessa pengar.Dataintrång och övervakning är ju olagligt. Tydligen gäller det inte mig. Jag är sjukskriven och ligger hemma med skelettproblem. Jag mår väldigt dåligt av att polisen inte agerar. Vad skall jag göra? Var kan jag vända mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår de utifrån din fråga upplever du att du är utsatt för trakasserier genom övervakning av din granne och hans flickvän. Du har enligt egen utsago bevis genom att du gillrat fällor som vederbörande klivit rakt i sedan ett år tillbaka. Du har polisanmält beteendet men det läggs ner och du undrar vad du kan göra.

Min rekommendation i ett första skede är, precis som du gjort, att du gör en polisanmälan. När du gör en polisanmälan inleds det en förundersökning för att utreda om det begåtts ett brott och vem som begått brottet. Kan det inte styrkas att det begåtts ett brott kan förundersökningen läggas ner, detsamma kan ske om det inte kan styrkas vem som begått det eventuella brottet. En förundersökning som läggs ner kan återupptas om det framkommer ny information. Om du har ny information du inte informerat polisen om kan det därmed vara en idé att återigen kontakta polisen och delge sådant du har att berätta.

Om du är missnöjd med ett beslut att lägga ner en förundersökning och att inte väcka åtal är det möjligt att begära en överprövning. Möjligheten regleras inte uttryckligen i lag utan härleds ur 7 kap. 2 § och 5 § rättegångsbalken. Överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare, vilket kan leda till en annan bedömning och att beslutet ändras. Är du inte nöjd med åklagarens beslut kan du därför begära en omprövning, vilken kommer att ske av överåklagare eller vice överåklagare. Det beslutet kan sedan i sin tur överprövas av riksåklagaren (dock är det mer ovanligt att riksåklagaren överprövar överåklagares beslut).

Din begäran om överprövning bör vara skriftlig, men kan skickas in via e-post. Skrivelsen ska vara tydlig och fullständig när den skickas in. Är din begäran bristfällig innebär det i regel att den inte prövas, det är inte heller möjligt att komplettera begäran vid senare tillfälle. Begäran om överprövning ska lämnas in till den åklagarkammare där beslutet om nedläggning fattades. Det finns egentligen inget formkrav för din begäran om överprövning, däremot finns det en blankett att använda, vilken du finner på åklagarens hemsida. På samma hemsida finns även riksåklagarens riktlinjer för överprövning.

Om något är oklart eller du önskar vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?