Vad kan jag göra om min ex man inte vill hålla ett muntligt avtal?

2020-07-05 i Muntliga avtal
FRÅGA
Vid vår skilsmässa 1997 slapp min dåvarande make att lösa ut mig från vårt gemensamma hus. Jag tog ingenting med mig från huset, vad gäller möbler eller annat, ej heller ngn bil eller liknande som kan anses mer värdefullt. Vi gjorde en överenskommelse om att när han en dag sålde huset skulle "min" del tillfalla våra gemensamma barn. Nu har han sålt huset men vill inte hålla sin del av avtalet. Tyvärr gjordes detta avtal endast muntligt. Finns det något sätt att få honom att hålla avtalet. Det handlar inte om några stora summor, huset såldes för mellan 300 och 400 000.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL).

Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?

För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att det finns ett anbud och en accept (1 § första stycket AvtL). Ett anbud är exempelvis ett erbjudande eller ett förslag. En accept är ett jakande svar på ett anbud.

Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept.

Vem har bevisbördan för att ett rättsligt bindande avtal finns?

Ett muntligt avtal är som utgångspunkt rättsligt bindande på samma sätt som ett skriftligt avtal. Problemet med muntliga avtal är att det kan vara svårt att bevisa att ett muntligt avtal faktiskt finns. Det är den part som påstår att ett muntligt avtal finns som har bevisbördan för att ett avtal över huvud taget finns. Detta kan vara svårt att bevisa om motparten förnekar avtalets existens. Om du däremot kan bevisa att ett muntligt avtal finns, flyttas bevisbördan över på motparten, som då måste bevisa att något avtal inte existerar.

Sammanfattning

Det muntliga avtalet mellan dig och din dåvarande make är rättsligt bindande, under förutsättning att det finns ett anbud och en accept. Problemet är att du måste kunna bevisa avtalets existens om du skulle ta ärendet till domstol, vilket kan bli svårt då det var många år sedan avtalet ingicks. Om jag tolkar din fråga rätt så har du ingen bevisning till stöd för avtalet, utan det är ord mot ord.

Skulle din dåvarande make förneka avtalets existens i domstol skulle du med stor sannolikhet förlora målet utan stödbevisning, vilket i sin tur skulle resultera i att du blir skyldig att ersätta motparten för hans rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken).

Det finns inget sätt att "tvinga" din dåvarande make till att hålla avtalet. Förvisso kan du hota om stämning, men var medveten om att utsikterna till framgång i rätten är låga utan stödbevisning. För att undvika denna typ av problem i framtiden rekommenderar jag dig att alltid upprätta avtal i skrift. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline för ytterligare rådgivning här.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (222)
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?

Alla besvarade frågor (97679)