Vad kan jag göra om min arbetsgivare vägrar betala ut min lön?

Det handlar om att min chef på jobbet vägrade att betala ut min lön från november månad, han sa hela tiden att han kommer betala ut nästa månad o nästa igen och till slutet sa han att han ska betala ut min lön från november i februari månad. Det är inte oki för har nu väntat sen november månad. Jag har anställningsavtal med mig och mina timmar som bevis. Han gjorde detsamma med två personal på jobbet innan. Va är bäst att göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsavtal är bindande för dig som arbetstagare och din arbetsgivare. Att betala ut lön är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter. Enligt 4 § Lag (1982:80) om anställningsskydd begår arbetsgivaren ett avtalsbrott om han inte betalar ut lön och arbetstagaren kan dessutom frånträda sin anställning utan uppsägningstid.

Arbetstagare med utebliven lön har en fordran mot arbetsgivaren på det belopp som lönen motsvarar, denna fordran förfaller dagen som lönen skulle ha betalats ut till dig. Vid förfallen fordran finns det möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). KFM kan då begära att din arbetsgivare ska betala ut din lön. Om ansökan om betalningsföreläggande och hur detta går till kan du läsa närmare om på KFM:s hemsida.

Jag råder dig dessutom att ta reda på varför din arbetsgivare inte betalar ut din lön. Att en arbetsgivare inte betalar ut lön under en längre period kan vara ett tecken på ekonomiska problem. Om det är fallet finns det möjlighet att ansöka om att företaget sätts i konkurs. I sådana fall är det bra att agera snabbt då arbetstagare som mest kan få betalt för tre månaders utebliven lön vid konkurs, s.k. statlig lönegaranti. Du kan läsa mer om ansökan om konkurs och statlig lönegaranti på KFM:s hemsida.

Om du är med i en facklig organisation råder jag dig att kontakta dem och be om hjälp då de är väldigt erfarna inom detta område och kan ge dig råd om hur du ska hantera situationen.

Om du har ytterligare frågor eller tycker att något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”