Vad kan jag göra om min arbetsgivare inte har betalat skatt och arbetsgivaravgifter?

2021-08-01 i Inkomstskatt
FRÅGA
Min arbetsgivare har inte betalat skatt och arbetsgivaravgifter åt mig senaste året, hur går jag tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din arbetsgivare har en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter enligt lag samt dra av preliminär skatt från anställdas löner. Om detta inte görs kan arbetsgivaren göra sig skyldig till skatteavdragsbrott (2 kap. 1 § socialavgiftslagen, 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen och 6 § skattebrottslagen).

Som arbetstagare har du en skyldighet att betala in skatt på din lön och om preliminär skatt inte tidigare dragits blir du själv skyldig att betala in den i efterhand. Sådan efterbeskattning kan du bli skyldig att betala upp till sex år efter att du fått ut din lön. Arbetsgivaravgifterna har du ingen skyldighet att betala (66 kap. 27 § skatteförfarandelagen).

Eftersom du har jobbat svart, det vill säga utan att din arbetsgivare har gjort skatteavdrag på din lön, kan en straffavgift tillkomma utöver efterbeskattningen. Denna straffavgift ligger på 40 procent av den obetalda skatten. Skatteverket har även en skyldighet att anmäla svartarbete som skattebrott. Detta brott förutsätter dock att skattefusket varit avsiktligt (49 kap. 11 § skatteförfarandelagen och 2 § skattebrottslagen).

Sammanfattning

Eftersom din arbetsgivare inte har gjort skatteavdrag på din lön det senaste året kommer du själv att bli skyldig att betala din skatt i efterhand. Du kan även bli skyldig att betala en straffavgift och göra dig skyldig till skattebrott.

Hur du går till väga

Eftersom din arbetsgivares misskötsel även kan drabba dig bör du vända dig till Skatteverket och Kronofogden för att ta reda på om arbetsgivaren betalar skatt för sitt företag samt om arbetsgivaren har skulder. Du bör även meddela Skatteverket om din arbetsgivares misskötsel med att inte göra skatteavdrag.

Vill du ha vidare hjälp med din fråga rekommenderar jag dig att ta kontakt med din fackliga organisation, om du är medlem i en sådan. Alternativt ta hjälp av en jurist.


Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga och att det ordnar upp sig!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (209)
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?
2021-08-07 Ska man betala skatt i Sverige vid försäljning av fastighet belägen utomlands?

Alla besvarade frågor (95746)