Vad kan jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?

FRÅGA
Hej! Jag har inte fått ut min lön sedan jag började på mitt jobb för 3 månader sen och min chef vill inte skriva på anställningsavtalet, finns det något jag kan göra för att få ut min lön? När jag ber om det säger dom bara att det inte finns pengar att betala ut den. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du kan gå tillväga för att försöka få ut din lön och om din arbetsgivare måste skriva på anställningsavtalet.

Måste din arbetsgivare skriva på avtalet?

Regler om anställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). I svensk rätt finns inga formkrav på ett anställningsavtal. Det innebär att det inte krävs underskrifter för att avtalet ska vara giltigt, avtalet kan också vara giltigt om det ingås muntligen. Det innebär att anställningsavtalet är giltigt trots att din chef inte har skrivit på. Dock är din chef skyldig att lämna skriftlig information till dig om anställningen senast en månad från att du börjat arbeta, men just denna handling utgör inte själva anställningsavtalet (6 c LAS).

Vad gäller om din arbetsgivare inte betalar ut din lön?

Ett anställningsavtal är som sagt giltigt och bindande mellan er även om din arbetsgivare inte skrivit på. Avtalet innefattar rättigheter och skyldigheter för båda parter. En rättighet arbetstagaren har är givetvis att få ut lön för utfört arbete. Du som arbetstagare har rätt att med omedelbar verkan frånträda din anställning om arbetsgivare åsidosätter sina skyldigheter mot dig, exempelvis genom att inte betala ut din lön (4 § 3 st. LAS).

Vad kan du göra för att få ut din lön?

Regler om vad du kan göra för att få din lön utbetalt finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning och utsökningsbalken (UB).

När din arbetstagare inte betalar ut din lön innebär det att du har en fordran (skuld) att göra gällande mot arbetsgivaren. Du kan då kräva att arbetsgivaren ska betala. Om din arbetsgivare inte betalar trots att du kräver det så kan du få hjälp av Kronofogdemyndigheten (KFM). Hos KFM kan du ansöka om ett betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande). I ansökan ska fordringens belopp, förfallodatum och ränta m.m. anges (11 § lagen om betalningsförläggande). På kronofogdens hemsida finns mer information om hur du går tillväga för att ansöka om betalningsföreläggande.

Om din arbetsgivare ändå inte betalar och bestrider skyldighet att betala kan du ansöka om stämning hos tingsrätt. Om tingsrätten då skulle besluta att din arbetsgivare ska betala ut din lön så kommer domen utgöra en exekutionstitel (3 kap. 1 § UB). Exekutionstiteln gör att KFM får rätt att genomföra en utmätning så att du får ut din lön från arbetsgivaren (4 kap. UB om utmätning).

Sammanfattning

Ditt anställningsavtal är bindande för er trots att arbetsgivaren inte skrivit på. Du har rätt att frånträda anställningen med omedelbar verkan om din arbetsgivare inte betalar din lön (även om du frånträder har du givetvis rätt att få den tidigare lönen utbetald). Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande hos KFM, mer information finns på KFM:s hemsida. Skulle arbetsgivaren bestrida skyldigheten att betala efter du ansökt om betalningsföreläggande är det ytterst tingsrätten som får avgöra frågan. Om tingsrätten meddelar skyldighet för arbetsgivaren att betala kommer KFM kunna genomföra en utmätning för att du ska få din lön.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?