Vad kan jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?

FRÅGA
Min arbetsgivare betalar inte ut våra löner, när vi frågar så säger han att han inte vet när vi kan få dom. Jag är inte med i facket och kan alltså inte be om hjälp därifrån, hur gör jag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du som privatperson undrar vad du kan göra när din arbetsgivare inte betalar ut din lön.

Ett anställningsavtal är bindande för både arbetsgivare och arbetstagare. Genom ett anställningsavtal följer rättigheter och skyldigheter för både arbetstagare och arbetsgivare. En av arbetsgivarens mest centrala skyldigheter är att betala ut lön, och om denna inte gör det begår hen ett avtalsbrott. Ett sådant allvarligt avtalsbrott ger den anställda rätt att omedelbart frånträda sin anställning (4 § LAS) och därutöver får den anställda en fordran gentemot sin arbetsgivare som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalas ut. Detta innebär att du som anställd, förutom att kräva betalning av lönen, dessutom kan kräva ränta för dröjsmålet (3 § RL). Om din arbetsgivare trots påtryckningar inte betalar ut din lön till ska du i första hand vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande) och i andra hand ta ärendet till domstol.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (731)
2021-03-04 Är arbetsgivaren bunden av en utlovad löneförhöjning?
2021-03-01 Arbetsgivares omplaceringsrätt
2021-02-28 Min arbetsgivare har brutit mot kontraktet
2021-02-15 Omfattas personal som har lönebidrag av LAS?

Alla besvarade frågor (89907)