Vad kan jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?

FRÅGA
Hej! Jag har inte fått min lön på över två veckor. Trots att min arbetsgivare har haft flera dagar på sig att betala ut min lön så har jag fortfarande inte fått någon lön. Jag är anställd på en skola via kommunen och på mitt anställningsavtal står det att lönen skulle betalas ut den 25:e varje månad. Hur gör jag nu? Har jag rätt till någon form av skadestånd eller dröjsmålsränta? Och om jag har rätt till något av följande, hur går jag tillväga för att driva igenom det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om anställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Regler om dröjsmålsränta finns i räntelagen (RL). Regler om betalningsföreläggande finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning (lag om betalningsföreläggande).

Kan en arbetsgivare låta bli att betala ut lön?

Ett anställningsavtal är bindande för både arbetsgivaren och arbetstagaren, och att betala ut lön är en av arbetsgivarens största skyldigheter gentemot sina anställda. Om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal gäller det som utgångspunkt för alla anställda på arbetsplatsen, vilket innebär att även du omfattas om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal.

Om arbetsgivaren inte betalar ut lön enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet, begår arbetsgivaren ett avtalsbrott. Att inte betala ut lön till sina anställda innebär att arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter gentemot arbetstagarna, vilket enligt 4 § tredje stycket LAS ger arbetstagaren rätt att omedelbart frånträda sin anställning utan uppsägningstid. En anställd som inte får lön utbetald får också en fordran på lönen som kan göras gällande mot arbetsgivaren.

Vad innebär det att ha en fordran på sin arbetsgivare och vad kan man göra med den?

Om lönen inte utbetalas enligt anställningsavtalet uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag då lönen egentligen skulle betalats ut. Detta betyder att du kan ha rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Lagen gäller så länge det inte har avtalats om annat (1 § andra stycket RL). Om det finns en bestämmelse om dröjsmålsränta i kollektivavtalet eller anställningsavtalet gäller den framför räntelagens regler.

Dröjsmålsränta utgår från det att fordran har förfallit till betalning, och fordran är ditt krav på lön. Står det i ditt anställningsavtal eller i kollektivavtalet att lönen ska utbetalas den 25:e varje månad, är det detta som gäller. Dröjsmålsräntan börjar då löpa från den 25:e fram till och med dagen då lönen utbetalas av arbetsgivaren (3 § första stycket och 6 § RL).

Arbetstagaren kan givetvis försöka få betalt av arbetsgivaren genom att påpeka att lönen inte blivit utbetald. Fungerar inte detta kan arbetstagaren vända sig till KFM och ansöka om betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande innebär att KFM ålägger arbetsgivaren att utbetala lönen, så att arbetstagaren får sin fordran betald (2 § första stycket lag om betalningsföreläggande). En ansökan om betalningsföreläggande görs skriftligen (9 § lag om betalningsföreläggande). Enligt 10 § lag om betalningsföreläggande ska ansökan innehålla ett yrkande, det vill säga vad du vill ska hända, samt grunder för yrkandet, det vill säga vad du baserar yrkandet på. I ansökan ska även beloppet, förfallodagen, och den ränta som begärs anges (11 § lag om betalningsföreläggande). Du kan läsa mer om betalningsföreläggande på KFM:s hemsida, samt hitta blanketter för ansökan.

Sammanfattning och råd

Din arbetsgivaren får inte låta bli att betala ut din lön. Du har alltid rätt till lön för det arbete du utför enligt anställningsavtalet eller kollektivavtalet. Om lönen inte utbetalas i tid kan du frånträda din anställning (alltså sluta med omedelbar verkan utan uppsägningstid), eftersom det utgör ett allvarligt avtalsbrott.

Min rekommendation är att du till att börja med undersöker om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal, då det kan finnas bestämmelser om dröjsmålsränta i kollektivavtalet. Jag rekommenderar också att du går igenom ditt personliga anställningsavtal för att se om det står något om dröjsmålsränta där. Ditt personliga avtal får inte avvika från vad som står i kollektivavtalet. Står det inget om dröjsmålsränta i ditt personliga avtal eller i kollektivavtalet gäller reglerna i RL. Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till din arbetsgivare med dina krav och påpekar att du inte fått din lön utbetald. Fungerar inte detta kan du vända dig till KFM genom att ansöka om betalningsföreläggande. I sista hand kan du väcka talan i domstol.

Du bör tänka på att det tar tid och kostar pengar att gå till KFM eller att väcka talan i domstol. Beroende på relationen med din arbetsgivare ser ut samt hur mycket pengar det rör sig om kan det i många fall vara bra att försöka lösa problemet internt genom en dialog med arbetsgivaren. Det kan spara både tid och pengar, samt förebygga större konflikter som kan uppstå om du är intresserad av att stanna kvar på arbetsplatsen. Du borde också överväga att bli medlem i en fackförening för att få råd och stöd.

Går det inte att komma överens med arbetsgivaren och du vill ta ärendet vidare till domstol kan du boka tid med en jurist på Lawline här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (753)
2021-05-08 Muntligt utlovad lönehöjning
2021-05-02 Är det lagligt att arbeta 14 dagar i sträck?
2021-04-29 Hur fungerar det vid återanställning av tjänst?
2021-04-29 Kan man kräva skadestånd om man inte får ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (92184)