Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

2021-09-06 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag har köpt en bil på blocket av en privatperson där de drog att bilen kör bra i motor och växellåda och att den är besiktad och skattad. Väl där så såg jag att oljelampan lös så jag frågade honom om det så sa han att lamporna brukar lysa sen han köpte den och att det är ingenting och oroa sig över. Nästa dag när jag är påväg till jobbet i motorvägen börjar bilen skaka och det kom jätte mycket rök under bilen och bakom bilen. Sedan gick den inte köra mer. Jag kontaktade säljaren och han sa han inte ska ge pengarna tillbaka. Hur går jag tillväga?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du köpt en begagnad bil av en privatperson via blocket, och att bilen inte fungerar som den ska. Eftersom bilen är lös egendom och du köpte den av en annan privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig.

Vad räknas som fel i varan?

Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, annars är den felaktig (17 § första stycket KöpL). Varan är också felaktig om den avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).

Vidare är varan felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet, och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Uppgifterna kan lämnas både skriftligt och muntligt.

Måste jag som köpare undersöka varan före köp?

Du som köpare får inte som fel åberopa sådant som du känt till eller borde ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Om du undersökt varan före köpet, får du som fel inte åberopa vad du borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid med tro och heder (20 § andra stycket KöpL). Om säljaren handlat i strid med tro och heder, exempelvis genom att medvetet undanhålla information om bilens dåliga skick, kan köparen åberopa ett fel även om denna borde upptäckt felet vid undersökningen.

Generellt kan sägas att du som köpare har en långtgående undersökningsplikt, framförallt eftersom köpet rör en begagnad bil. De uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet kan dock begränsa undersökningsplikten.

Vad får jag göra om det föreligger fel i varan?

Om varan är felaktig får du som köpare begära avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt begära skadestånd (30 § KöpL). När varan avlämnats ska köparen också så snart omständigheterna medger det undersöka varan i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Detta är ett krav för att köparen ska kunna reklamera varan (32 § första stycket KöpL). Kravet gäller dock inte om säljaren handlat i strid med tro och heder (33 § KöpL).

Avhjälpande innebär att säljaren reparerar felet utan kostnad för köparen, förutsatt att reparation kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet har du som köpare rätt till ersättning för försvarliga kostnader att avhjälpa det (34 § tredje stycket KöpL).

Om avhjälpande inte blir aktuellt kan köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § första stycket KöpL). Hävning kräver att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för dig som köpare, samt att säljaren insett eller borde insett detta (39 § första stycket KöpL).

Sammanfattning

Det framgår av din fråga att du vid tidpunkten för köpet upptäckte att bilens oljelampa lös, men att säljaren tonade ned detta genom att berätta oljelampan brukar lysa och att det inte är något att oroa sig över. Nästa dag slutade bilen att fungera.

Om säljaren faktiskt hade kännedom om bilens dåliga skick med medvetet försökte tona ned detta efter att du påpekat det för säljaren, kan säljaren anses ha handlat i strid med tro och heder, vilket gör att du kan göra fel gällande. Att det stod i annonsen att bilen kör bra är en annan omständighet som talar för detta.

Mitt råd är att du kontaktar säljaren igen och kräver avhjälpande eller prisavdrag eftersom bilen är felaktig. Du bör betona att det stod att bilen kör bra i annonsen, samt att säljaren sagt att den lysande oljelampan inte var något att oroa sig över. Detta förutsätter dock att felet har ett samband med den lysande oljelampan. Om säljaren inte går med på dina krav kan du stämma personen i allmän domstol. En sådan process kan dock bli dyr, samtidigt som det finns en osäkert i hur domstolen dömer i det enskilda fallet.

Om du behöver ytterligare rådgivning kan du boka tid hos en jurist på Lawline här.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96369)