Vad kan jag göra om jag känner oro för min grannes barn?

Hejsan ! Jag har en granne i huset brevid mig som inte verkar må så bra.itvå dagar i sträck har han gått ut på vägen när jag kommer med bilen för att han vill att jag ska blända av för han och hans son. Jag har inga krav på mig att blända av för gående och hans son går helt svartklädd utan reflexer så jag vägrar att blända av. Dessutom kör jag även ut på andra körfältet. Igår försökte han slå på min bil när vi åker förbi i 40 km/h. Idag gick han ut mot bilen igen och jag tutade då, då pekar han ful finger. Tycker detta beteende är väldigt fel och även skadligt. Dessutom har hans son någon slags funktionsnedsättning och han är enda vårdnadshavaren så jag tycker det är väldigt fel ur den synpunkten. Vad har jag för val att göra? Polisanmälan? Socialtjänstens orosanmälan?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar det som att du är orolig för din granne, och specifikt för hans son. Du undrar nu vad du har för alternativ till åtgärder att vidta. 


Den tillämpliga lagregleringen är Socialtjänstlagen (SoL)


Gällande rätt

I enlighet med SoL 14 kap 1c § bör alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden. Som privatperson har man alltså ingen skyldighet att göra en orosanmälan. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.


Vid en anmälan behöver man ingen bevisning, utan det räcker att personen känner oro för ett barn. Personen anmäler enbart misstanke om att ett barn far illa. Därefter är det socialtjänstens uppgift att utreda hur behoven ser ut.


Om det finns en oro att barnet behöver stöd eller skydd inleds en utredning. Socialtjänsten ska då lyssna på barnet, föräldrarna, skolan  eller andra som kan ge en bild av hur barnet har det. Därefter beslutar de vilken insats som ska erbjudas.


Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till  exempel) är skyldiga enligt SoL 14 kap 1 § att genast anmäla om de i sitt arbete  misstänker att ett barn far illa.


Sammanfattande bedömning i ditt fall

Du kan som privatperson anmäla till socialnämnden om du misstänker att din grannes barn far illa. Vid akut oro kan du ringa 112 och be att få kopplas till polisen. Vid andra funderingar kan du höra av dig till exempelvis Bris vuxentelefon om barn, med telefonnummer 077-150 50 50. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar, 


Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”