FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/03/2021

Vad kan jag göra om jag inte fått mitt lönesamtal och löneökning?

Hej!

Jag har varit anställd som förskollärare under 25 år, sista 9 åren var jag sjukskriven för ADHD och recidiverande depression, innan jag, nov -19 fick sjukersättning. Blev uppsagd per brev feb-20. De sista tre åren förekom inga lönesamtal eller någon löneökning. (27400, hade jag och skulle haft ca. 31400) Jag hade ingen förmåga pga min funktionsnedsättning att ta kontakt med de. Detta gjorde att jag har en väldigt låg inkomst, eftersom försäkringskassan räknar på min pensionsgrundande inkomst. (de tre bästa åren av de sju senaste). Jag är med i facket och vi har individuell lönesättning. De har förhandlat med kommunen under drygt ett år nu. Kommunen erkänner att de gjort fel och att de kan erbjuda mig 18 000kr. Jag räknar på att jag förlorar omkring 400-500 tusen till jag blir pensionär om 17 år+inflation och som pensionär. "Facket säger att jag har ramlat mellan två stolar" och att det är mellan de som felet begåtts. Men jag då??

Kan jag gå vidare med detta till domstol, med fackets hjälp? Vad säger lagen och vilken?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga är förutsättningarna att du varit anställd som förskollärare de senaste 25 åren. De sista nio åren har du varit sjukskriven. De sista tre åren hade du inga lönesamtal och du erhöll inte någon löneökning. Du är medlem i facket och lönesättningen är individuell. Ditt fackförbund har förhandlat med din arbetsgivare som medger att den begått fel. Du har erbjudits 18.000 kronor. Enligt dina beräkningar förlorar du 400-500.000 kronor fram till att du blir pensionär, plus inflation. Du undrar nu om du kan gå vidare till domstol med fackets hjälp.

I ditt fall föreligger det individuell lönesättning. Det innebär att den avtalade lönen i ditt anställningsavtal är lönen som gäller. Har du haft en lön på 27.400 kronor är det den lönen du har rätt till. Däremot förstår jag det som att det skulle ha hållits lönesamtal och att du skulle haft löneökning, åtminstone utifrån vad som framkommer av kollektivavtalet.

Utifrån den information du har delgett oss kan jag inte se att arbetsgivaren begått någon form av avtalsbrott i förhållande till dig. Arbetsgivaren har följt den mellan er avtalade lönen och utbetalt rätt lön. Däremot har du inte haft lönesamtal och inte erhållit eventuella löneökningar enligt kollektivavtalet. Det är däremot inte ett avtalsbrott mot dig utan ett brott mot kollektivavtalet. För brott mot kollektivavtalet kan det utgå skadestånd enligt 54-55 § medbestämmandelagen.

Bestämmelser om att väcka talan i arbetsrättsliga tvister finns i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA). Lagen äger tillämpning på rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (1 kap. 1 § LRA). Arbetsdomstolen ska som första domstol ta upp och avgöra tvist som väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal, om målet gäller (1) tvist om kollektivavtal eller annan arbetstvist som avses i medbestämmandelagen, (2) arbetstvist i övrigt under förutsättning att kollektivavtal gäller mellan parterna eller att enskild arbetstagare som berörs av tvisten sysselsätts i arbete som avses med kollektivavtal vilket arbetsgivaren är bunden av (2 kap. 1 § LRA).

Som jag förstår din fråga önskar du att gå till domstol med fackets hjälp, som synes finns den möjligheten. Det krävs dock att facket går med på att företräda dig och att väcka talan. Tyvärr kan jag inte, varken inom vad som ryms i expresstjänsten eller utifrån den information jag har i ärendet, avgöra hur dina möjligheter till framgång ser ut. Du har såvitt jag förstår en inarbetad relation med ditt fackförbund som företräder dig. Ditt fackförbund är således de som är bäst insatta i ärendet och sannolikt den som bäst kan ge dig besked om det finns tillräckligt med underlag för att göra ärendet till en rättslig tvist.

I detta tvivlar jag på att det är till din fördel att anlita en av våra jurister. Du har redan (gratis) juridisk hjälp genom ditt fackförbund och min rekommendation är att du fortsätter den vägen. Antingen att ditt fackförbund kan förhandla fram en ersättning som du ser som rimlig, eller att ditt fackförbund håller med om att det finns underlag för att gå till domstol. Om du alltjämt vill ha kontakt med en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000