Vad kan jag göra om jag inte fått min lön på två månader?

FRÅGA
Hej jag har gått bredvid jobb sen 31/5 och har avtal på 120kr/h får inte utbetalt trots jag har sagt jag har pratat med facket och jag får inte utbetalt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer utgå från att du undrar om du kan göra något åt att du inte fått din lön utbetald. Anställningsavtalet mellan dig och din arbetsgivare är bindande varav att betala ut lön är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter i detta avtal. När du inte får din lön utbetalt uppstår en fordran gentemot din arbetsgivare för det belopp som lönen motsvarar.

Förutom att direkt kräva av din arbetsgivare att få ut din lön kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Därigenom kan du begära att arbetsgivaren ska betala ut den lön som du har rätt till.

Du har även rätt att frånträda din anställning med omedelbart verkan när din arbetsgivare dröjer med att betala ut din lön under en inte obetydlig tid. Att du inte fått lön på mer än två månader borde rimligen falla inom denna tid (4 § tredje stycket lagen om anställningsskydd).

Om du inte får ut din lön på grund av att din arbetsgivare har ekonomiska problem kan du ansöka om att sätta företaget i konkurs och eventuellt få ut statlig lönegaranti.

Om du vill ha vidare hjälp med din fråga rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra kunniga jurister. Annars hoppas jag att det löser sig för dig och att du fått svar på eventuella frågor!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?