Vad kan jag göra om jag inte fått lön från arbetsgivaren?

FRÅGA
Har inte fått lön från arbetsgivare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det första du bör göra är att kontakta arbetsgivaren och påtala att du inte erhållit någon lön för det arbete du har utfört och fråga efter anledningen till att det inte utbetalts. Om arbetsgivaren väljer att ändå inte betalar ut lön bör du kontakta facket. De kan hjälpa till att driva frågan och agera som påtryckningsmedel för att arbetsgivaren ska betala ut din lön.

Om du inte är medlem i facket kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Det är då viktigt att skicka med ett komplett bevisunderlag som visar vilken lön du har rätt att få enligt avtal samt att den aktuella lönen har förfallit till betalning men inte utbetalts.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (753)
2021-05-08 Muntligt utlovad lönehöjning
2021-05-02 Är det lagligt att arbeta 14 dagar i sträck?
2021-04-29 Hur fungerar det vid återanställning av tjänst?
2021-04-29 Kan man kräva skadestånd om man inte får ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (92185)