Vad kan jag göra om jag fått en orosanmälan mot mig?

Hej lawline

Jag fick orosanmälan på mej för att mitt bonusbarn hade blåmärken på armarna, lärarna på skolan frågade ut henne flera ggr och hon sa hela tiden att jag inte slagit henne/gjort henne illa.

Men nu säger dottern att det är hennes lärare som nypit/klämt henne på överarmarna så hon blivit blå.

Hon som anmält mej för orosanmälan blir utpekad som den som gjort dottern illa, av dottern själv.

Är detta förtal ?

Det låter som en dålig film......

Vad tycker ni jag ska göra, jag känner mej djupt kränkt och ledsen.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Det är förståeligt att du känner dig kränkt av detta om du inte har gjort dig skyldig till någonting. Mitt svar kommer att syfta till att vägleda dig i vad som kan komma att ske härnäst.

En lärare är en person som arbetar i en verksamhet som rör barn och har därför en plikt att anmäla till socialtjänsten om det finns misstanke att ett barn far illa 14 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL). Jag menar av denna anledning att, om det inte är denna person som skadat din bonusdotter, personen måsteanmäla sin oro och kanske inte haft för syfte att kränka dig i första hand. Eftersom jag inte vet vad som framkommer i anmälan vet jag inte om det kan röra sig om förtal eller inte. Jag tror tyvärr att det kan vara svårt för dig att få igenom en eventuell sådan talan eftersom det som tidigare nämnts finns en anmälningsskyldighet. Det är dock inte någonting som jag har omständigheter nog att uttala mig vidare om.

När socialnämnden får in en anmälan som har skett här ska de först avgöra om barnet behöver skyddas akut (skyddsbedömning) och ta ställning till om de ska starta en utredning (förhandsbedömning), detta framgår av 11 kap 1§ SoL. Beroende på hur länge det gått sedan orosanmälan gjordes kan jag tänka mig att dessa bedömningar bör ha ägt rum.

Vad kan du göra nu?

Huvudregeln är att den som är vårdnadshavare får veta vad som händer i en utredning om sitt barn, jag antar därför att din partner kan få tag på denna information och kommunicera den till dig. Detta gäller så länge uppgifterna inte är belagda med sekretess. Jag rekommenderar därför att du fortsätter att tala med socialtjänsten i din kommun och tar reda på vad som händer i utredningen så att du är informerad och kan få tid att anpassa dig. Exempelvis som ovan nämnt bör de redan ha gjort bedömningar som du kan få ta del av. Som socialtjänsten säger finns det inte så mycket mer som du kan göra tyvärr.

Behöver du mer hjälp i din fråga så kan ställa en ny fråga här eller kontakta en av våra kompetenta jurister här.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000