Vad kan jag göra om hyresgästen haft pälsdjur i lägenheten utan tillstånd?

2021-03-05 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har hyrt ut min lägenhet i andrahand. I kontraktet skrev vi att inga pälsdjur fick vistas i lägenheten på grund av allergi. Lägenheten hyrdes ut möblerad. Nu när uthyrningen var avslutad ser jag att det är hundhår i soffan, sängen och till och med i frysen! Hyresgästen påstår att ingen hund varit i lägenheten och säger att det kan ha varit en kompis som haft hundhår på kläderna. Vilket inte är troligt då det var så mycket hundhår under dynorna i soffan och under bäddmadrassen och mellan resårbottnarna. Hur går jag vidare. Hyresgästen vill inte ersätta mig för möblerna som nu inte kan använda.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB). Av frågan framgår att ni i hyresavtalet avtalat om att pälsdjur inte får vistas i lägenheten. Eftersom förbudet mot pälsdjur finns p.g.a. allergi är avtalsvillkoret giltigt, då villkoret är motiverat av sakliga skäl. Hyresgästen begår således ett avtalsbrott om denne uppehåller pälsdjur i lägenheten utan tillåtelse.

Är hyresgästen skyldig att ersätta skadorna?

Hyresgästen har en s.k. vårdplikt för lägenheten under hyrestiden. Vårdplikten innebär att hyresgästen under hyresperioden ska vårda lägenheten och tillhörande möbler väl. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande eller vårdslöshet (12 kap. 24 § första stycket JB).

Hyresgästen har med andra ord en skyldighet att vårda lägenheten och tillhörande möbler, samt ett ansvar för orsakade skador. Om en skada uppkommer på grund av att hyresgästen har varit oförsiktig ska denne också ersätta skadan. Att det finns hundhår på möblerna utgör en skada, men det är hyresvärden som har bevisbördan för att skadan uppkom under hyrestiden, vilket framgår av rättsfallet NJA 1987 s. 668.

Hur bör ni gå vidare?

Jag rekommenderar er att kontakta hyresgästen och berätta att denne är skyldig att ersätta er för skadorna, alternativt sanering av lägenheten. Om hyresgästen inte svarar eller vägrar betala kan ni vända er till domstol. Om ni överväger att ta ärendet vidare till domstol rekommenderar jag er att kontakta en jurist för ytterligare rådgivning. Ni kan boka tid hos en jurist på Lawline för ytterligare rådgivning här.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1629)
2021-10-28 Hur avslutar man ett avtal med en hyresgäst?
2021-10-20 Uppsägning av lokalhyra - Vad gäller?
2021-10-18 Uppsägning av hyreskontrakt vid privatuthyrning
2021-10-18 Vad menas med "uppsägning skall ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen"?

Alla besvarade frågor (96616)