Vad kan jag göra om hovrätten inte meddelar prövningstillstånd?

2019-08-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har förlorat en rättegång då tingsrätten gick på svarandens muntliga utsago och från dess vittnen som alla var nära släkt med svaranden. Jag har överklagat till hovrätten men dom tog inte upp fallet. Finns det något annat jag kan göra. Jag har oberoende vittnen och även bilder som visar att det dom sagt och domen helt baseras på - är ren lögn.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i rättegångsbalken (RB).

Jag tolkar din fråga som att hovrätten inte meddelat prövningstillstånd. Som huvudregel krävs det nämligen prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva tingsrättens dom (RB 49 kap. 12 §).

Överklaga hovrättens beslut

Hovrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd är något som kan överklagas till Högsta domstolen (RB 54 kap. 3 § första stycket). Högsta domstolen prövar då både om det finns skäl för att meddela prövningstillstånd i Högsta domstolen och om hovrätten borde ha meddelat prövningstillstånd. Om detta kan du läsa här.

Resning

Har domen vunnit laga kraft kan du ansöka om resning på grunden att vittnen givit falska utsagor och att dessa falska vittnesmål antas ha påverkat utgången av målet (RB 58 kap. 1 § första punkten). Om du inte tidigare kunnat åberopa den bevisningen du nu har kan även den nya bevisningen vara grund för resning (RB 58 kap. 1 § tredje punkten).

Du ansöker om resning skriftligen hos hovrätten, detta ska göras inom ett år från det att du fick kännedom om det förhållande som ansökningen grundar sig på (RB 58 kap. 4 §). Vad ansökan ska innehålla framgår av RB 58 kap. 5 §.

Sammanfattning

De alternativ du har är främst att överklaga hovrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd, men även att du ansöker om resning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
19 Hej kära bröder och systrar. Om du behöver ett seriöst lån mellan individer eller om du har ett stort projekt och behöver finansiering är jag tillgänglig för att ge dig lån från 15000 Kr till 5.000.000 KR. Den årliga räntan är 2%. För mer information kontakta mig så blir du nöjd: E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-17 22:37
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (930)
2019-09-16 Vad är skillnaden mellan laga kraft, negativ rättskraft och positiv rättskraft?
2019-09-12 Om en person står åtalad för flera grova brott, behandlas de då i separat av olika åklagare eller kan de tas upp under samma rättegång?
2019-09-03 Vad innebär skälig tid?
2019-09-01 Vad kan jag göra om en domstol som är sista instans har behandlat min dom felaktigt?

Alla besvarade frågor (72850)