Vad kan jag göra om Försäkringskassan beslutat om återbetalning?

Om jag tydligt har redovisat antalet arbetade timmar i ett telefonsamtal till min handläggare på Försäkringskassan och detta har bekräftats av denne. Och jag har på eget initiativ tagit kontakt med dem gång på gång och förtydligat att jag verkligen inte vill att utbetalningarna blir fel (d.v.s. att jag får för mycket pengar så att jag behöver betala tillbaka i efterhand). Har Försäkringskassan då rätt att kräva tillbaka pengar i efterhand (pengar som felaktigt betalats ut till mig)? Här ska tilläggas att jag ber Försäkringskassan hjälpa mig att beräkna så att jag verkligen gör rätt då det är svårt att redogöra för antalet timmar jag kommer att arbeta med anledning av min arbetssituation o.s.v. Här ska tilläggas att: under själva deltidssjukskrivningen så har inte mina chefer som det verkar kommunicerat med varandra om min arbetsförmåga (hur mycket jag får arbeta), vilket lett till att jag behövt arbeta mer än vad som varit planerat enligt Försäkringskassan och mig. Detta på grund av arbetsbrist (ett behov att ha mig på plats trots en sjukskrivning). Här ska också understrykas att jag senare i ett samtal med Försäkringskassan får veta att min handläggare har räknat fel. Och då undrar jag vad som egentligen går att lita på i slutändan. I och med allt det ovan nämnda vill jag överklaga Försäkringsbeslutet om att behöva betala tillbaka pengar som jag redan har fått!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör utbetalning av ersättning såsom sjukpenning finns i Socialförsäkringsbalken (SFB).


Skyldighet att anmäla ändrade uppgifter

Enligt 108 kap 2 § SFB kan Försäkringskassan besluta om återbetalning av ersättning om den som har fått ersättningen har orsakat att ersättningen har lämnats med felaktigt belopp genom att:

  • lämna oriktiga uppgifter
  • underlåta att fullgöra en uppgifts-, eller anmälningsskyldighet, eller
  • om ersättning i annat fall har lämnats med felaktigt belopp och den som fått ersättningen insett eller borde insett detta

De uppgifter som avses är sådana som kan påverka rätten till eller storleken på förmånen, som exempelvis arbetsförmåga och inkomstförhållanden, 110 kap 46 § SFB. En anmälan om ändrade uppgifter ska göras snarast eller senast fjorton dagar från det att man fick reda på förändringen, 110 kap 47 § SFB. Den omständigheten att du arbetade mer än vad som var planerat är alltså en sådan uppgift som ska lämnas till Försäkringskassan.


Den som har fått ersättningen har insett eller borde insett att ersättningen lämnats med felaktigt belopp

Även om du skulle ha fullgjort din uppgiftsskyldighet finns det en annan grund för Försäkringskassan att begära återbetalning av ersättning och det är om den som har fått ersättningen insett eller borde insett att ersättningen betalades ut med felaktigt eller för högt belopp. Eftersom du nämner att du gång på gång har påtalat för Försäkringskassan att du får felaktiga utbetalningar så har du de facto insett att utbetalningarna är felaktiga vilket dessvärre gör att Försäkringskassan på denna grund antagligen kan begära återbetalning av dig.


Begära omprövning av Försäkringskassans beslut

Du kan alltid begära omprövning av Försäkringskassans beslut om du skulle anse att beslutet är felaktigt. På Försäkringskassans hemsida kan du läsa om hur du går tillväga för att begära omprövning. Även om du skulle begära omprövning behöver du fortfarande betala tillbaka det belopp som du har återbetalningskrav på och om Försäkringskassan efter omprövning beslutar att återkravet är felaktigt kommer Försäkringskassan sedan att återbetala dig beloppet.


Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!


Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”