Vad kan jag göra om en myndighet vägrar rätta sig efter ett domstolsbeslut?

Om Kammarrätten fattar beslut om att en myndighet ska lämna ut en handling och dom ändå inte gör det vad gör man då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Myndigheten är skyldig att följa Kammarrättens beslut

Om Kammarrätten fattat beslut om att en myndighet ska lämna ut en handling så är de givetvis skyldiga att göra det.

En enskild kan göra en JO-anmälan

Om en enskild anser att en myndighet eller en tjänsteman gjort fel kan den enskilde göra en s.k. JO-anmälan. En JO-anmälan är en anmälan till Justitieombudsmannen, som granskar att myndigheterna följer lagar och förordningar som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna. JO:s verksamhet regleras bl.a. i "JO-instruktionen" (lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän). Till JO kan alla vända sig som anser att en myndighet har behandlat dem felaktigt. 

Konsekvensen av en JO-anmälan

Om JO bedömer att en myndighet agerat felaktigt uttalar JO kritik mot myndigheten eller en enskild tjänsteman (6§ lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän). JO:s beslut är inte rättsligt bindande vilket innebär att myndigheten formellt sett inte behöver rätta sig efter JO:s kritik. I praktiken sker det dock nästan alltid.

Sammanfattningsvis råder jag dig att göra en JO-anmälan.

Om du vill ha ytterligare juridisk hjälp är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Bästa hälsningar, 

My FrostRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”