Vad kan jag göra om en myndighet inte svarar?

2021-04-16 i Myndigheter
FRÅGA
Hej Vad skall jag göra om en kommun efter flertal upprepade skrivelser inte svarar även om jag har hänvisat till bestämmelserna i Förvaltningslagen? Ärendet gäller att få en förklaring på hur vissa oklara frågor skall tolkas och besvaras på kommunens inkomstförfrågan för hemtjänst. (gäller inte överklagan)Tacksam för svar
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken lag blir tillämplig

Förvaltningslagen tillämpas när förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden (1 § förvaltningslagen). Kommunala myndigheter är förvaltningsmyndigheter och omfattas därför av lagen. Då du anger att frågan gäller inkomstförfrågan för hemtjänst så utgår jag ifrån att det är socialnämnden, i din kommun, som du har haft kontakt med. Socialnämnden är en kommunal myndighet som därmed omfattas av förvaltningslagen.

Förvaltningslagen är en subsidiär lag (4 § förvaltningslagen). Detta innebär att lagen ger vika om det finns en annan lag som omfattar en specifik fråga och som anger något annat än vad som anges i förvaltningslagen. Vad gäller socialnämnden så är det socialtjänstlagen som utgör sådan specialförfattning.

Är det fråga om handläggning av ärende?

Enligt socialtjänstlagen så är det till viss del förvaltningsrättsliga bestämmelser som ska tillämpas när socialnämnden handlägger ett ärende (11 kap. 8 § socialtjänstlagen). En sådan bestämmelse som gäller vid handläggningen av ärenden hos socialnämnden är förvaltningslagens reglering om kommunikation (25 § förvaltningslagen). Enligt 25 § förvaltningslagen så ska en myndighet kommunicera allt material som är av betydelse för ett ärende. Bestämmelsen om kommunikation tillämpas som sagt bara om det är fråga om handläggning av ett ärende. När man enbart kontaktar myndigheten med en fråga, utan att ha ett pågående ärende hos myndigheten, så innebär det inte nödvändigtvis att det kan betrakta som handläggning av ett ärende.

Serviceskyldighet och tillgänglighet

Trots att det inte rör sig om handläggning av ett ärende så ska en förvaltningsmyndighet iaktta bestämmelserna om grunderna för god förvaltning (1 § 2 st. förvaltningslagen). Inom ramen för god förvaltning ingår dels en serviceskyldighet (6 § förvaltningslagen) och dels en skyldighet att vara tillgänglig (7 § förvaltningslagen). Serviceskyldigheten innebär att myndigheten ska verka för en smidig kontakt med enskilda. Myndighetens tillgänglighet går ut på att myndigheten ska vara vara tillgänglig för kontakt när enskilda personer kontaktar myndigheter.

Vad kan du göra nu?

Vad du kan göra, om du anser att myndigheten inte uppfyller de krav som ställs på service och tillgänglighet, är en anmälan till JO (justitieombudsmannen). JO har som uppgift att granska myndigheter. JO har därmed möjligheten att rikta kritik mot en myndighet som inte uppfyllt de krav som ställs enligt lag. För mer information om hur en sådan anmälan görs, kan du vända dig till JO:s hemsida.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96521)