Vad kan jag göra om en domstol som är sista instans har behandlat min dom felaktigt?

2019-09-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej jag upplever att miljööverdomstolen har slarvat och inte behandlat dommen på rätt sätt. fins det någon som kan granska dommen och tilrättavisa miljööverdomstolen.Vad jag Förstår så går dommen inte ändra efter som den vinner laga kraft omedelbart. Med det måste vara möjligt att få uprättelse när de har gjort ett fel?Mvh
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du skriver att domen vinner laga kraft omedelbart utgår jag från att mark- och miljööverdomstolen (MÖD) är sista instans i ditt mål. Det finns egentligen två vägar att gå om du känner att domstolen har gjort fel. Nedan ska jag beskriva dessa möjliga vägar.

Du kan ansöka om resning

Resning innebär att en domstol prövar ditt mål på nytt. Detta möjliggör att domens utfall ändras. Resning är ett särskilt rättsmedel som enbart kan användas om:
- någon av domarna har begått ett brott eller tjänstefel i samband med rättegången,
- ett vittne har ljugit eller annan falsk bevisning har lagts fram under rättegången,
- du åberopar ett bevis eller en omständighet som inte lagts fram under rättegången vilket skulle kunna leda till att domen får en annan utgång samt
- rättstillämpning som använts i domen strider mot lag, RB 58 kap 1 §.

Om någon av dessa omständigheter stämmer in på din situation kan du ansöka om resning. Det är dock mycket ovanligt att en resningsansökan godkänns.

Du kan kontakta justitieombudsmannen (JO)

JO granskar myndigheter och domstolar som du anser dig blivit felbehandlad av. JO granskar dock inte domen utan snarare hur domstolen bemött dig samt hur de handlagt frågan. JO:s granskning kan leda till en tillsägelse där MÖD och/eller de aktuella domarna kritiseras.

Sammanfattning

Resning möjliggör en ändring av domens utfall, men kräver att någon av resningsgrunderna som jag nämnde ovan är applicerbara i ditt fall. En resningsansökan ska skickas till Högsta domstolen. Blankett för resningsansökan hittar du här.

JO kan granska hur du och ditt mål behandlats av domstolen men de har inte behörighet att ändra domen. Du kan skicka en anmälan till JO här.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81722)