FrågaKÖPRÄTTKöplagen04/07/2018

Vad kan jag göra om en begagnad vara som enligt avtal ska fungera inte fungerar?

Vi har köpt en begangnad växellåda via Blocket för 6000:-

Skrivit kvitto på att denna ska fungera vid installation.

Fungerar inte och vi vill häva köpet.

Säljaren har blockat oss

Vad har vi för alternativ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då det är två privatpersoner som har gjort affärer över blocket kikar vi närmare på köplagen (KöpL).

Förutsättningar för svaret

Jag utgår ifrån att installationen gått korrekt till och att det är fel på växellådan i det följande, då detta är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna gå vidare med ärendet.

Jag utgår också ifrån att växellådan är kompatibel med och andra komponenter i det fordon du försökt installera den i.

Det är fel på växellådan

Då ni på kvittot har avtalat om att växellådan ska vara i funktionsdugligt skick och priset är avtalet till 6 000 kr, vilket inte är ett allt för lågt pris, så har du kunnat förvänta dig att växellådan ska fungera (17 § första stycket KöpL).

Som du själv uppgett har växellådan inte fungerat vid installation och varan ska därför anses felaktig (17 § tredje stycket KöpL).

Du har en undersökningsplikt

Som köpare får man inte göra gällande ett fel som man måste antas ha känt till före köpet, om man gjort en undersökning av varan.

I det aktuella fallet har du enligt mig omöjligt kunna känna till att växellådan inte fungerar, eftersom jag antar att den var urmonterad och att möjlighet inte gavs att undersöka funktionsdugligheten (20 § första stycket KöpL).

Säljaren bär ansvaret för felet

Då du inte har använt växellådan och den inte fungerat vid installation, så utgår jag från att den varit icke fungerande redan vid köpetillfället. Då bär säljaren ansvaret för felet på växellådan (21 § första stycket KöpL).

Du måste reklamera felet

Nu vet inte jag när exakt du märkt felet, men för att du ska kunna göra felet gällande, så måste du höra av dig till säljaren inom en rimlig tid efter det att du märkt felet (32 § första stycket KöpL).

Det verkar däremot i och för sig som att du hört av dig till säljaren omgående, men att han eller hon inte varit särskilt tillmötesgående.

Avhjälpande eller omleverans

Vid fel i vara kan köparen som utgångspunkt kräva avhjälpande eller omleverans.

Omleverans av en begagnad växellåda är dock knappast möjligt och ett avhjälpande måste kunna ske utan olägliga kostnader eller andra olägenheter för säljaren (34 § första stycket KöpL).

Vill inte säljaren åtgärda felet kan ni kräva denne på försvarliga kostnader för att själva åtgärda felet (34 § tredje stycket KöpL).

För att avhjälpande ska bli aktuellt måste du berätta för säljaren att du vill att han eller hon bekostar ett sådant inom skälig tid efter det att du reklamerat felet (35 § KöpL). Har säljaren däremot vetat om att växellådan är trasig kanske han eller hon kan anses ha agerat i strid mot tro och heder, och då gäller inte det ovannämnda villkoret.

Värt att nämna är att säljaren i princip alltid har rätt av avhjälpa felet eller företa omleverans, även om du inte personligen vill det (36 § KöpL).

Prisavdrag eller hävning

I andra hand, om inte avhjälpande eller omleverans kommer ifråga, kan du kräva prisavdrag eller hävning av köpet (37 § KöpL).

Ett prisavdrag är väl knappast intressant för dig, eftersom växellådan inte fungerar överhuvudtaget.

Däremot skulle du mycket väl kunna häva köpet, om säljaren inte vill gå med på att åtgärda felet. Säljaren måste insett att det var av väsentlig betydelse för dig att växellådan fungerade (39 § första stycket KöpL).

Samma sak gäller här, om du vill häva köpet måste du meddela säljaren detta (39 § andra stycket KöpL).

Skadestånd

Skulle du lida några ekonomiska skador för att växellådan är felaktig har du även rätt att begära skadestånd (40 § KöpL).

Mina råd

Om du är fullständigt säker på att det är växellådan som inte fungerar och ingenting annat som spökar eller strular, kan du alltså begära att säljaren främst antingen bekostar ett avhjälpande av felet eller att han eller hon går med på att häva köpet.

Går det inte att lösa på privat väg, vilket alltid är att föredra, kan du i andra hand dra säljaren inför rätta genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Vad gäller själva blockeringen kan jag nog dessvärre inte göra särskilt mycket åt det, annat än att råda er än att ta er till bostadsadressen eller platsen där ni gjorde affären fysiskt.

Jag hoppas att det löser sig för dig och att du får en fungerande växellåda i slutändan.

Ha en fortsatt fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo