Vad kan jag göra om det står fel i min journal?

FRÅGA
Husläkaren skrev i journalen att jag haft convid vilket är fel. Har tagit två prover vilka var neg.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad kan jag göra om det står fel i min journal?

Om det förekommer en felaktig uppgift i journalen ska rättelse av uppgiften ske. Vid en rättelse ska det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den (3 kap. 14 § andra stycket patientdatalag). Om vårdgivaren inte vill rätta journalen men du som patient anser att uppgiften är oriktig eller missvisande har du rätt att begära att det ska göras en anteckning härom i journalen (3 kap. 8 § patientdatalagen).

Det är också möjligt att i vissa fall få hela eller delar av journalen förstörda. Beslutet tas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av patienten. För att någon del av journalen ska kunna förstöras krävs att följande tre krav är uppfyllda:

1. att det finns godtagbara skäl anförs för ansökan
2. att patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och
3. att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen (8 kap. 4 § patientdatalag).

Vad ska jag göra?

Jag rekommenderar dig att vända dig till din vårdgivare och förklara att det blivit fel i din journal och därmed begära rättelse av uppgiften. Om vårdgivaren inte vill göra en rättelse har du rätt att begära att det förs in en anteckning i journalen om att du anser uppgiften oriktig. Anteckningen blir då som ett tillägg till läkarens uppgift i journalen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?