Vad kan jag göra om bilen jag köpt på bilfirma har allvarliga fel?

2020-05-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en begagnad bil av en bilfirma för knappa två månader sedan, för 140 000:- och efter 6 dagar började mängder av lampor lysa i panelen följt av att bromsar, styrservo med mera slutade att fungera i 70 km/h. Det gick varken att gasa, styra eller bromsa tillförlitligt vilket gjorde att jag var mikrosekunder från en masskrock rakt in i en rondell. Som tur var hade mina medtrafikanter fungerande bromsar.. (har filmat alla lampor och felkoder i panelen) Kontaktade firman och informerade om problemet och ville lämna tillbaka bilen, för jag blev otroligt rädd, vilket jag är fortfarande. De sade att jag inte hade rätt att häva köpet, men de ville kontrollera felet. Vilket de till slut fick göra. De "fixade" felet vilket påståddes vara en generator, vilket jag inte fått några papper på. Jag fick iallafall tillbaka bilen för jag hade "inte rätt att häva köpet enligt dem. En månad senare på väg till jobbet hände det igen i en korsning. De påstår fortfarande att felet INTE anses vara "allvarligt och av väsentlig betydelse" utan vill "kontrollera bilen igen". Jag är livrädd för den där bilen. De påstår också att de INTE varit skyldiga att åtgärda felet första gången heller utan gjorde det för att vara snälla.. I min värld är bilen trafikfarlig om bromssystem, styrning med mera lägger av, bevis och vittnen på det finns. Firman är MRF-ansluten och gav mig 7 dagars garanti på bilen vid köpet.
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Jag utgår från att du som privatperson har köpt en bil av ett företag. När ett företag säljer en bil till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Jag kommer först att utreda huruvida bilen är att anses som felaktig och sedan vilka påföljder som kan göras gällande.

Är bilen felaktig?

Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick när du köpte bilen. Bilfirman ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).

Av det du beskriver i din fråga verkar det som att bilen i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör bilen anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om en bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). I det fall bilen har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än vad du som konsument med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta (17 § KKL). Sammantaget tyder mycket på att bilen är att anses som felaktig.

Kan du häva köpet?

Om en vara, i detta fall bilen, är felaktig finns ett antal påföljder som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att bilen har varit felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).

Vad innebär detta för dig?

Mycket tyder på att bilen har omfattande fel vilket innebär att påföljder kan aktualiseras. Detta även om firman åtgärdat felen, då de uppenbarligen inte åtgärdat felet. Förutsättningarna för hävning som i detta fall måste uppfyllas är att felen är av väsentlig betydelse och att bilen är i mycket sämre skick, baserat på de givna omständigheterna vid köpet, än vad du hade kunnat förväntat dig. Värt att notera är att bilfirman under vissa förutsättningar har rätt att återigen reparerar felen på sin egna bekostnad innan en hävning kan bli aktuell.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1184)
2021-04-10 Vilka rättigheter har jag vid fel i vara?
2021-04-09 Reklamera solceller
2021-03-31 Rätt till avbeställning enligt konsumentköplagen?
2021-03-31 Reklamation av värmepanna

Alla besvarade frågor (91059)