FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/01/2021

Vad kan jag göra om arbetsgivaren vill omplacera mig

Min AG och facket LR, är oeniga om arbetas/ kompetensbrist på min arbetsplats, trotts det så vill AG tvångomplacera mig till en annan enhet som är osäker (tjänsten kan lätt upphöra) om jag blir omplacerad till en annan enhet då får jag sämre villkor (Ferietjänst kontra semestertjänst). Detta gör AG enbart för att bli av med mig som har varit inblandad i en konflikt som AG har svårt att handskas med. Därför vill de anställa en annan till programmet och orsaken till detta påstår AG att det är arbetsbrist och kompetensbrist på programmet som inte är i enlighet med med Skollagen och läroplanen.

AG säger att vi vill att alla anställda vara kvar inom kommunen och ingen ska bli av med sitt jobb därför placerar vi en (Jag) till en annan enhet Vux utbildning som är under socialförvaltningens enhet.

Jag har varit in min ordinarie tjänst mer än 5 år (längst anställd) och har jobbat med Vux i 3 år medan jag hade kvar min anställning på Gymnasiet (jag har tagit tjänstledigt ett år i taget). Jag har lyckats väl med mina elever på Vux därför påstår AG att jag är lämpligast att "placera" till Vux.

Jag vill synliggöra huvudsakliga orsaken till omplaceringen som är "konflikten" som är grunden till omplaceringen.

Vad kan hända om jag tackar nej till omplaceringen?

Vad finns det för alternativt att kämpa mot AG:s tvångsomplacering?

Kan jag väcka talan mot AG?

Kan jag vända mig till Skolinspektionen och berätta om att AG (kommunalt Gymnasieskola) vill agera som inte är i enighet med skollagen

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du har två övergripande frågor som hänger ihop:

1)Hur ska du hantera din arbetsgivare i omplaceringsfrågan.

2)Vad händer om du nekar ett erbjudande om omplacering.

Beträffande frågan om skollagen och läroplanen så kan jag tyvärr inte svara på det då jag inte riktigt förstår vad du avser med att arbetsgivarens agerande strider mot dessa regler.

Om omplacering

För att kunna svara på dina frågor om omplacering måste jag först reda ut vad det finns för regler och principer inom arbetsrätten gällande omplacering. Omplacering kan bli aktuellt i flera situationer.

Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare krävs saklig grund (7 § 1 stycket Lagen om anställningsskydd (LAS)). När en arbetstagare riskerar uppsägning kan inte uppsägningen anses ha saklig grund om det finns utrymme för omplacering (7 § 2 stycket LAS). Detta gäller både om arbetstagaren vill säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist eller på grund av så kallade personliga skäl.

Arbetsgivarens rätt att omplacera är stor men har begränsningar. Det måste röra sig om ett skäligt erbjudande. Det krävs dock mycket för att erbjudandet ska anses oskäligt vid arbetsbrist. I normalfallet krävs att det nya jobbet så att säga ligga inom ramen för din arbetsskyldighet. Arbetsgivaren kan alltså i normalfallet inte omplacera dig till ett helt nytt arbetsområde. Vanligen begränsas detta genom kollektivavtalsområde.

Arbetsgivare som erbjuder omplacering ska göra klart för arbetstagaren att hen riskerar uppsägning om hen inte tackar ja (AD 2016 nr 69), om erbjudandet ligger utanför anställningsavtalet.

Omplacering som beror av personliga skäl kan också begränsas enligt den så kallade bastubadarprincipen (AD 1978 nr 79). Den innebär att om en omplacering är särskilt ingripande för arbetstagaren så krävs godtagbara skäl för omplacering. Denna princip gäller även om det nya jobbet ligger inom samma kollektivavtalsområde.

Arbetsgivaren kan ju också behöva omplacera arbetstagare som ett led i arbetsgivarens rätt att organisera sin verksamhet i allmänhet även om det inte råder arbetsbrist eller finns personliga skäl. Även i samband med turordningsreglerna (22 § LAS) vid arbetsbrist kan omplacering bli aktuellt.

Svar på fråga 1 och 2

Arbetsgivaren är i normalfallet skyldig att förhandla med facket om dina anställningsförhållanden (11 § och 13 § MBL, även 29 § och 30 § LAS). Om förhandlingen inte ger något resultat kan det återstå uppsägning.

Att neka ett erbjudande om omplacering enligt 7 § LAS innebär, om erbjudandet är skäligt, att saklig grund för uppsägning föreligger. Det kan alltså vara riskfyllt att tacka nej till ett erbjudande om omplacering.

Blir du uppsagd kan du föra talan mot uppsägning enligt LAS.

Om du är minsta osäker på om erbjudandet är skäligt eller inte så kan du tacka ja och i så fall i vissa fall klaga på omplaceringen i efterhand.

Sammanfattning

Det är svårt att ge dig några konkreta råd då jag inte vet tillräckligt hur omständigheterna ser ut i ditt fall. Eftersom din fackliga organisation är inkopplad råder jag dig att vända dig till de. I mitt tycke bör du kunna kräva av din arbetsgivare att de klargör om de avser att säga upp dig om du inte säger ja till omplaceringen, dock är det beroende på omständigheterna om de måste svara.
Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000