Vad kan jag göra om arbetsgivaren vägrar betala ut min slutlön och utfärda arbetsgivarintyg?

FRÅGA
Hej min arbetsgivare ger mig inte ett korrekt arbetsgivarintyg , han håller inne på en del av min slut lön och ej heller betalt ut någon semester ersättning, jag har heller inte haft eller tagit ut semester under tiden jag varit anställd . Jag har jobba åt företaget ( restaurang) i ca 1 1/2 år . Inget händer från arbetsgivarens sida trots upprepade uppmaningar ,muntligen och över telefon . Jag avslutade min anställning på egenbegäran sista februari 2020 Vad skall jag eller vad kan jag göra , tacksam för all hjälp jag kan få / mvh
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Du har inte fått din slutgiltiga lön samt semesterersättning av din arbetsgivare. Detta innebär att du har en fordran gentemot arbetsgivaren. Det enklaste sättet att indriva denna skuld, förutsatt att du och din arbetsgivare inte kan lösa det utan rättsliga förfaranden, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Därutöver har du inte fått ditt arbetsgivareintyg vilket regleras av Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Jag kommer först gå igenom vad dessa lagar stadgar för att därefter redogöra för vad som gäller i ditt fall.

Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?

Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa du begär av din arbetsgivare samt skälen som du bygger ditt anspråk på.

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten, i detta fall din arbetsgivare, och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:

1. Arbetsgivaren väljer att betala i enlighet med din ansökan.

I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.

2. Arbetsgivaren bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).

Om arbetsgivaren bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).

3. Arbetsgivaren bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).

I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall arbetsgivaren därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland utföra en utmätning.

Är arbetsgivare skyldig att utge arbetsgivarintyg?

En arbetsgivare är skyldig att lämna ut ett arbetsgivarintyg på arbetstagarens begäran. Det finns dock ingen sanktionsmöjlighet gentemot arbetsgivaren on denne vägrar att lämna ut ett intyg. Om det föreligger svårigheter med att få ut ett arbetsgivarintyg kan man istället styrka hur mycket man arbetat med hjälp av exempelvis lönespecifikationer eller att en facklig representant på arbetsplatsen som kan intyga att du arbetat där (47 § 2 st ALF).

Vad innebär detta för dig?

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få ut din ersättning. Beroende på motpartens, det vill säga arbetsgivarens, inställning till yrkandet kan förfarandet ta lite olika vägar. Det mest långtgående scenariot är att frågan behöver prövas i domstol, vilket givetvis kan bli en utdragen och kostsam process. Därför är mitt råd till dig att återigen kontakta din arbetsgivare för att lösa fråga på så vis innan en ansökan skickas till Kronofogden. Vad gäller arbetsgivarintyget är arbetsgivaren skyldig att på begäran utfärda ett sådant intyg. Däremot finns det ingen sanktion om denne inte gör det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll