Vad kan jag göra om arbetsgivaren inte betalar ut min lön?

Hej jag arbetade på en restaurang i juni, har inte fått min lön än har meddelat honom den men han har inte skickat lönen. Har inte skrivit på något avtal vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtalet är precis som vilket avtal utan formkrav som helst. Det innebär att det du och din arbetsgivare eventuellt muntligen kommit överens om gäller som bindande anställningsavtal, se 1 § AvtL samt 4 § LAS.

Att betala ut lön är arbetsgivarens främsta skyldighet i ett anställningsavtal. Kom ihåg att du och arbetsgivaren inte uttryckligen behöver ha skrivit under något papper. Er muntliga överenskommelse gäller som anställningsavtal på samma bindande vis.

Har din arbetsgivare tecknat ett kollektivavtal kommer det också omfatta dig, då ett kollektivavtal tecknat av arbetsgivaren som utgångspunkt omfattar alla arbetstagare på arbetsplatsen. Om du och din arbetsgivare inte alls kommit överens om någonting kommer kollektivavtalet att styra arbetsgivarens skyldigheter vad gäller att betala ut din lön.

Din arbetsgivare har, i och med att denne inte betalat ut din lön för juni månad, begått ett avtalsbrott. Eftersom utbetalning av lön är den klart främsta skyldigheten en arbetsgivare har gentemot sina arbetstagare har denne i och med detta väsentligen åsidosatt sina åligganden gentemot dig som arbetstagare, vilket gör att du enligt 4 § 3st. LAS har rätt att utan uppsägningstid omedelbart frånträda din anställning.

Som jag läser frågan har du nu frånträtt din anställning och jobbar inte längre kvar, men ännu inte fått din lön. Detta gör givetvis ovan alternativ verkningslöst. Du som arbetstagare har en fordran på din arbetsgivare, där fordran består i att arbetsgivaren ska betala ut lön till dig vid senast fordrans förfallodag.

Att du har en fordran på arbetsgivaren innebär att arbetsgivaren står i skuld till dig, om ditt lönebelopp. Förfallodagen är den dag lönen egentligen skulle ha betalats ut. Har arbetsgivaren inte vid förfallodagen betalat ut lönen till arbetstagaren kommer arbetstagaren ha rätt till dröjsmålsränta fram till dess att lönen betalas, se 3 § Räntelagen (RL). Det skall dock uppmärksammas att räntelagen gäller först om inte annat är avtalat, se 1 § RL. Har du och din arbetsgivare muntligen kommit överens om annat, eller framgår det av kollektivavtalet vad som gäller kring dröjsmålsränta, kommer det att gälla framför Räntelagens regler.

Dröjsmålsräntan kommer att utgå från det att lönen skulle ha betalats fram till dess att arbetsgivaren betalar lönen, se 3 § RL.

Du som arbetstagare har således rätt till din lön ökat med dröjsmålsränta. Du skriver att du har talat och påmint din arbetsgivare om den uteblivna lönen men ännu har ingen utbetalning gjorts. I ditt läge råder jag dig att återigen påpeka för din arbetsgivare att du inte har fått din rättmätiga lön. I det fall din arbetsgivare trots det inte betalar kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande.

Betalningsföreläggande innebär att Kronofogdemyndigheten kommer att ålägga arbetsgivaren att betala lönen genom påtryckning, se 2 § lagen om betalningsföreläggande. Ansökan om betalningsföreläggande görs skriftligen till Kronofogdemyndigheten, se 9 § lagen om betalningsföreläggande.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”