FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt14/05/2019

Vad kan jag göra när min ex-make inte följer Tingsrättens dom och inte tar över vårt lån?

Jag och min ex make dömdes till äktenskapsskillnad. Efter en långdragen bodelningsutredning gjorde bodelningsförättare en tvångsbodelning . Ex maken överklagade detta och det slutade med dom i där det beslutades att min ex make tillskiftades vår fastighet i Spanien. Han ska ensam svara för lånet i den spanska banken och medverka till att jag befrias från betalningsansvar för lånet. Nu har det framkommit att jag fortfarande står kvar på 50 % av lånet och halva fastigheten Vi står båda på lagfarten upprättad 2009. Vad kan jag göra för att lösa detta, jag önskar sälja fastigheten.

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått det hela rätt så har ni alltså fått en dom i Tingsrätten där det står fast att din ex-make tillskiftas er fastighet i Spanien. Jag uppfattar även frågan på så sätt att han skulle ta över lånet i den spanska banken och medverka till att du befriades från betalningsansvaret för lånet, och att detta även var villkor för att din ex-make skulle få ta över fastigheten. Anledningen till att jag förutsätter att din ex-make tillskiftades fastigheten under villkoren att han skulle ta över lånen, är på grund av något annat helt enkelt tycks vara oskäligt.

Tingsrättens beslut ska följas

Utgångspunkten är givetvis att Tingsrättens beslut ska följas. I detta fallet tycks det dock vara så att din ex-make har underlåtit sig att fullfölja sina skyldigheter och ta över lånet för att på så sätt säkerställa att du befrias från betalningsansvar, trots att det finns en dom som trycker på att han ska göra just detta.

För din del så bör det inte spela någon roll om din ex-make inte tillåts att själv ta över lånet

Huvudregeln i Sverige är att en bank måste godkänna om någon ska överta ett lån. Om situationen ser likadan ut i Spanien kan jag förstås inte svara på. Jag vet inte heller om det är så att din exmake helt enkelt inte vill ta över lånet, eller om det är så att han inte får för den spanske banken. Det torde dock inte spela någon roll för dig huruvida din ex-make tillåts ta över lånen eller inte, det är helt enkelt hans problem och situationen ska därför lösas i enlighet med domen. Jag ska nu därför nedan redogöra för ett par alternativ kring hur du skulle kunna gå vidare med din situation..

Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande

Ett alternativ vore möjligtvis att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, vilket inledningsvis kostar 300 kr. De hjälper då dig att fastställa den skuld som din ex-make är skyldig dig i och med att han inte övertar lånet. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande och hur du gör för att ansöka om ett betalningsföreläggande på Kronofogdens hemsida.

Du kan lämna in en stämningsansökan

Du skulle givetvis också kunna stämma din exmake i domstol, genom att lämna in en stämningsansökan. I din ansökan så ska du skriva vad du vill att domstolen ska besluta (alltså dina yrkanden) samt skälen till att domstolen ska besluta i enlighet med dina önskemål (grunderna). Det är alltså här viktigt att du funderar över vad du vill åstadkomma med en eventuell process. Mer om hur en stämningsansökan går till kan du läsa på Sveriges Domstolars hemsida.

Det kan även bli nödvändigt att vända sig till en notarie i Spanien

Du nämnde dessutom att du fortfarande står skriven som ägare på fastigheten, samt på lagfarten. Om det skulle bli aktuellt att ändra på detta så kan det vara bra att veta att det görs inför en notarius publicus i Spanien.

Mina råd till dig

Jag skulle i detta skedet starkt rekommendera dig att ta kontakt med ett duktigt, juridiskt ombud. Jag tror definitivt att det vore klokt att vända sig till en expert för att bestämma vilket av dessa alternativ (eller något annat mer passande alternativ) som vore den bästa vägen framåt. Det är inte heller alltid helt lätt att formulera en stämningsansökan, och det är därför alltid bra att ha hjälp av ett kompetent juridiskt ombud för att se till så att det blir så bra som det bara kan bli och så att ditt yrkande (du önskade exempelvis att få sälja lägenheten) är genomförbart. Jag kan av den orsaken med gott samvete råda dig till att ta kontakt med våra skickliga och kunniga jurister på Lawline, för att se till så att dina intressen tillvaratas på allra bästa sätt. Du är varmt välkommen att kontakta mig på mikaela.berglind-makinen@lawline.se för mer kontakt och en eventuell offert, om det låter intressant.

Tills vidare så hoppas jag att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga, och önskar dig därmed ett stort lycka till med det hela!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”