FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/06/2020

Vad kan jag göra när min arbetsgivare bryter mot det utköp vi avtalat om?

Hej,

Innan utbrottet av Covid-19 i Sverige så blev jag 'utköpt' av min arbetsgivare där jag varit anställd sedan 2014. Utköpet förhandlades via facket och ledde till ett kontrakt där jag blev arbetsbefriad med lön tills min sista 'arbetsdag' 4 månader senare (2020-06-30). Viktig klausul: "I och med denna överenskommelse och dess fullgörande är samtliga mellanhavanden mellan parterna i anledning av den anställdes anställning i företaget fullständigt och slutgiltigt reglerade. Inga ytterligare fordringar eller krav av vad slag vara må kan således riktas mot någondera parten."

Sedan utbrottet av Covid-19 i Sverige så har företaget hamnat i rekonstruktion, och hållit tillbaka mina förhandlade utbetalningar med motiveringen att dessa faller under lönegaranti-systemet, där jag behöver vara inskriven i arbetsförmedlingen och arbetssökande för att ta del av. Det här var inget som fanns med som krav på kontraktet som framförhandlades, och företaget har medgett att dom nu bryter mot kontraktet. Se ovanstående 'viktig klausul' för förtydligande.

Min kontakt på facket sa att han skulle titta vidare på saken (detta var för >2 månader sedan), och nya kontakter på facket jag har tagit kontakt med verkar vara omotiverade/osäkra att ta sig ann detta. Företaget som medgett att deras beslut bryter mot kontraktet menar trots detta att alla andra delar av kontraktet fortfarande är giltiga och att jag lämnar företaget 2020-06-30. Det hela känns väldigt märkligt.

Hjälp/förslag uppskattas!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga blev du utköpt av din arbetsgivare, innebärande att du ska sluta din anställning den 30 juni. Du blev arbetsbefriad och skulle behålla full lön i fyra månader, fram till din sista arbetsdag. I kontraktet finns bland annat en klausul innebärande att inga krav kan riktas mot någon av parterna. Företaget har sedan pandemin bröt ut hamnat i rekonstruktion och håller tillbaka de utbetalningar ni avtalat om. Företaget har inledningsvis anfört att dessa faller under lönegarantisystemet, men har sedan medgett att de bryter mot kontraktet. Du har varit i kontakt med din fackförening som sagt att de ska titta vidare på det men inget har hänt. Facket har sedan verkat omotiverade/osäkra att ta sig an ärendet.

Utgångspunkten enligt svensk avtalsrätt är att avtal ska hållas. Det du och din arbetsgivare avtalat om är således det som gäller. Tyvärr kan jag inte ge något tydligt svar på vad som gäller specifikt utifrån ditt avtal, sådant kräver närmre granskning. Som jag förstår din fråga har företaget däremot medgett att det bryter mot avtalet er emellan men fortsätter att bryta mot det. I ett första skede skulle min rekommendation vara att du kontaktar ditt fackförbund. Genom facket har du fri juridisk rådgivning och facket kan hjälpa dig förhandla och även att företräda dig om ni väljer att gå till domstol. Nu har du däremot kontaktat facket utan att det skett någon framgång.

Du kan själv väcka talan i en arbetsrättslig tvist. Enligt lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) är lagen tillämplig på rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, s.k. arbetstvister (1 kap. 1 § LRA). Om du själv väcker talan i tingsrätt och fackförbundet kan föra samma talan vid arbetsdomstolen, ska ditt fackförbund ges tillfälle att uppge om den vill föra talan där (2 kap. 5 § LRA). I ditt fall innebär det att du har rätt att väcka talan mot din arbetsgivare, men att ditt fackförbund kan träda i ditt ställe i vissa fall.

I ditt fall finns det vissa risker med att väcka talan mot din arbetsgivare. Utgångspunkten är att den part som förlorar en tvist måste betala båda sina egna och motpartens rättegångskostnader. Det är dock möjligt enligt LRA att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om den part som förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad (5 kap. 2 § första stycket LRA). Det kan således bli kostsamt om du inte når framgång med din talan. Det man även måste ta i beaktande är att om du stämmer din arbetsgivare och når framgång måste det finnas tillgångar för att du ska få betalt. Det finns alltid en risk att det inte finns några tillgångar och att företaget går i konkurs. I det skedet spelar det ingen roll att du fått rätt, då får du ändå inte betalt.

Min rekommendation om du inte vill ta hjälp av facket, är att du låter en jurist gå igenom vad som avtalats mellan dig och din arbetsgivare. Juristen kan kontakta din arbetsgivare med ett kravbrev å dina vägnar och även företräda dig om det finns skäl att gå till domstol. Avtalstolkning ingår tyvärr inte i vår expresstjänst, däremot kan givetvis en av våra jurister på vår juristbyrå vara behjälplig med såväl att tolka avtalet som att kontakta din motpart. Om så är intressant slussar jag gärna ditt ärende vidare och en av våra jurister återkommer med en offert till dig.

Då du beställt telefonuppföljning kan vi prata vidare om ditt ärende när jag ringer dig. Jag kommer att ringa dig på tisdag, den 30 juni, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?