Vad kan jag göra när låntagaren påstår att utlånade pengar egentligen var gåvor?

2019-09-28 i Gåva
FRÅGA
Jag har under 1,5 års tid lånat ut 28.000 kronor till min dåvarande pojkvän, det är alltså flera små summor om 1.000-5.000 kr per tillfälle. Det är pengar som kommer från efterlevandepension efter att min mamma dött, nu tjänar jag 10.000 kronor i månaden efter skatt och skulle behöva ha tillbaka pengarna. Exet påstår att han är skyldig max 10.000 och att jag inte kan bevisa att det är mer, men jag vet ju sedan tidigare att muntligt avtal gäller men att han kan försöka säga att det är gåvor. Jag gissar att flera mindre summor lättare ses som gåvor än en större. Allt har skett muntligt även om det finns swishhistorik på pengarna, det finns inte sms eller liknande. Vart vänder jag mig för att få mina pengar och hur kan jag se till att det inte kan ses som gåvor?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt, så har du under en längre tid lånat ut sammanlagt 28 000 kr till din före detta pojkvän. Det är pengar som du nu behöver få tillbaka, samtidigt som ditt ex påstår att han inte är skyldig dig mer än 10 000 kr. Du undrar därför vart du kan vända dig för att få tillbaka dina pengar, samt vad man kan göra för att pengarna inte ska ses som gåvor. För att få svar på dina frågor så får vi bland annat gå in i Skuldebrevslagen (SkbrL), och se till de uttalanden från Högsta domstolen som finns.

Muntliga avtal är bindande

Det stämmer att muntliga avtal i allra högst grad gäller. De är lika bindande som skriftliga avtal. Den återkommande problematiken med muntliga avtal är dock just den gällande bevisfrågor - att det helt enkelt kan vara svårt att bevisa vad som sagts, då ord ofta står mot ord.

Vid en tvist gällande om en transaktion ska ses som en gåva eller ett lån, så har din före detta pojkvän bevisbördan

I ert fall handlar det alltså om att det har skett ett par transaktioner av pengar från dig till din före detta pojkvän. Detta brukar inte vara speciellt svårt att bevisa, då man oftast kan räcka att visa upp de bankutdrag (eller den swishhistorik, för all del) som finns. Ni är alltså överens om att dessa transaktioner har skett, men inte om det rör sig om ett lån eller en gåva. I ett rättsfall från 2014 så fastställde Högsta Domstolen att det är upp till den som mottog pengarna att bevisa att det rörde sig om en gåva, och inte om ett lån. Detta innebär att det är upp till din före detta pojkvän att visa på sådana omständigheter att det blir uppenbart att överföringarna faktiskt hade karaktären av gåvor. I rättsfallet, där ord endast stod mot ord och mottagaren av pengarna inte kunde framföra tillräckligt övertygande argument, så blev mottagaren i slutändan skyldig att betala tillbaka de pengar som denne hade fått ta del av (NJA 2014 s. 364).

Din pojkvän ska betala tillbaka enligt avtal, alternativt när du kräver det

Förutsatt att det rör sig om ett lån, så ska din före detta pojkvän betala tillbaka pengarna så fort du kräver det eller vid den tidpunkt som ni har avtalat om. Att det rör sig om transaktioner över Swish, borde inte spela någon roll (SkbrL 5 §).

Du kan vända dig till kronofogden om din före detta pojkvän ej betalar

Om din före detta pojkvän skulle vägra att betala, så kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Kronofogden kommer då att skicka ut ett föreläggande till ditt ex. Om din före detta pojkvän då skulle invända mot detta betalningsföreläggande, så kan du bestämma dig för huruvida du skulle vilja ta upp tvisten till domstol eller inte.


Bevisfrågan i domstol

Vid en eventuell domstolsprocess, så kommer domstolen att se till om det finns något som tyder på att du hade för avsikt att transaktionerna skulle ses som gåvor, respektive lån. Det är dock främst upp till din före detta pojkvän att lyfta omständigheter som skulle kunna visa på att du hade en gåvoavsikt. Transaktionernas storlek kan komma att spela roll, men övriga omständigheter likaså. Det är därför viktigt att komma ihåg att samtidigt som det kan vara svårt för dig att bevisa att det rörde sig om ett lån, så är det förmodligen ungefär lika svårt för ditt ex att på ett tillfredsställande vis kunna trycka på att det var en gåva - samtidigt som bevisbördan som sagt förmodligen ligger på honom och inte på dig.

Med det sagt, så utreds varje domstolsärende individuellt. Det är därför mycket svårt att kunna förutsäga hur en domstol skulle kunna resonera i just ditt fall om det skulle bli aktuellt med en domstolsprocess.

Sammanfattning och råd

Utgångspunkten är att lån ska betalas tillbaka vid den avtalade tidpunkten, alternativt när du som långivare begär det. Vid en tvist rörande om transaktionerna ska ses som gåvor eller lån, så är det förmodligen upp till ditt ex att bevisa att transaktionerna rörde gåvor, och inte lån. Det är dock viktigt att komma ihåg att förfarandet i domstol inte sällan kan bli en långdragen, jobbig och dyr historia för alla parter, och att det därför alltid är fördelaktigt att i allra första hand försöka reda ut situationen med din före detta pojkvän. Visa honom gärna detta svar, så att han förstår utgångsläget.

Om du upplever att du skulle vilja ha mer juridisk hjälp i ärendet, så skulle jag rekommendera dig att kontakta Lawlines duktiga jurister.

Med det sagt så hoppas jag att jag åtminstone har kunnat hjälpa till genom att reda ut några frågetecken, och önskar dig ett stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (671)
2020-11-22 Kan en dement godkänna ett gåvobrev?
2020-11-15 Får min kompis ta tillbaka en gåva?
2020-11-03 Preskriptionstid för klander av gåvobrev?
2020-11-02 Kan make ge egendom i gåva till särkullbarn utan makans samtycke?

Alla besvarade frågor (86406)