Vad kan jag göra när jag satt mitt företag i konkurs?

2021-02-04 i Konkurs
FRÅGA
Hej, jag har som över en natt hamnat i värsta tänkbara scenariot - jag blev tvungen att sätta mitt företag i konkurs. Ett välmående företag med låsta affärer framgent för åtminstone en miljon kr. Anledning. Utestående kundfordringar för 644 000 kr. Likviditetsbrist och så vart det stopp. I ena fallet en badrumsrenovering (vi är certifierade) där kunden när fakturan kom vägrade betala. Ingen bestridan - bara hörde inte av sig. Ärendet gick till KFM och då kom bestridan. Jag fick dra ärendet till TR och möttes av en ny story. Kunden hade huggit hål i fogarna med en skruvmejsel - och menade att det var luftbubblor. För all del det kan hända men det är enkelt fixat. Vi har lagt ut för material, anlitat underentreprenörer och kunden har inte betala ett öre. Minus netto 127 000 kr. I somras sade jag upp avtalet om förvaltning med en Brf, 277 lgh, 50 000 kvm. Uppsägningen gjordes skriftligen 31 juli 2020, löper ut 31 jan 2021. I mitten av december 2020 skickar vi en påminnelse för utebliven betalning nov. Ny påminnelse nu oxå för dec. Den 22 dec 2020 häver Brf hela avtalet. Minus 400 000 kr netto. Att häva avtalet när det återstår en mån av uppsägningstiden? I bestridan står tre rader. Att jag personligen inte samarbetar och att enda sättet att få mig att rätta in mig i ledet är att hålla inne betalningen. Den 27 jan tvingades jag försätta mitt fina företag i konkurs. Kunde inte betala bl a löner. Vad kan jag göra? Det här drabbar även min personliga ekonomi.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det av din fråga har du i ditt företag drabbats av motgångar; dels genom att en kund inte betalat för badrumsrenovering, dels på grund av att en bostadsrättsförening hävt ett avtal i förtid. Ditt företag har på grund av detta lidit sådan kapitalbrist att du blev tvungen att försätta det i konkurs. Du undrar nu vad du kan göra då det även drabbar din privata ekonomi.

Det första fallet du beskriver har som jag förstår det redan varit i domstol för prövning. Jag vet dock inte vad utgången blev. Det andra fallet går det alltid att argumentera kring; det kan vara så att bostadsrättsföreningen begick ett avtalsbrott när avtalet hävdes i förtid. Tyvärr kan jag inte göra någon bedömning därom med den lilla information jag har. Däremot kan du genom ditt företag inte göra någonting i fallen längre. När en konkurs är för handen tas den konkurssattes samtliga tillgångar i anspråk tvångsvis genom att det skapas ett konkursbo (1 kap. 1 § konkurslagen). Konkursboet has om hand av en konkursförvaltare (1 kap. 3 § konkurslagen). Konkursförvaltaren utses av rätten och är ofta en advokat.

Sedan ett beslut om konkurs har meddelats får den konkurssatte inte råda över egendom som hör till konkursboet och inte heller åta sig sådana förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3 kap. 1 § konkurslagen). Eftersom en konkurs är inledd kan du inte längre göra några affärer i bolaget och inte heller inleda rättsprocesser (för det fall att du anser att en motpart gjort fel). Sådana bedömningar är upp till konkursförvaltaren. När det gäller ditt företag kan du därmed inte göra någonting alls. Alla beslut framöver tas av konkursförvaltaren som har hand om konkursboet. Konkursförvaltarens uppgift är att slutföra konkursen och se till att så många av företagets skulder som möjligt betalas utifrån de tillgångar som finns.

Vad gäller din privata ekonomi vet jag inte exakt på vilket sätt den påverkas. Om du personligen har gått i borgen för krediter m.m. för företaget kan borgenärer (banker, kreditgivare m.fl.) i de fallen vända sig till dig personligen för att få betalt. I det fallet bör du betala, med risk för att du annars även personligen går i konkurs. En personlig konkurs innebär att även dina privata tillgångar tas om hand av en konkursförvaltare och säljs för att betala dina skulder. Skillnaden mellan en personlig konkurs och företagets konkurs är att dina privata skulder består även efter konkursen (till den del de inte kunnat betalas). Ett företag avvecklas när konkursen är avslutad.

Skulle du bli personligen skuldsatt och i förlängningen gå i konkurs finns det möjlighet att ansöka om skuldsanering. En skuldsanering innebär att du blir av med dina skulder inom loppet av fem år. Under saneringstiden lever du på existensminimum, då allt överskott av lönen efter räkningar går till att betala av skulderna.

Min rekommendation för det fall att du personligen blir skuldsatt är att du kontaktar budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Genom rådgivningen kan du få hjälp med att planera din ekonomi, hantera och prioritera dina skulder, kontakta dem du är skyldig pengar samt få stöd före, under och efter en skuldsanering. För kontakt med budget- och skuldrådgivningen i din kommun kan du ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad.

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (272)
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?

Alla besvarade frågor (97717)