Vad kan jag göra när jag inte fått ut hela min lön och redan påtalat detta för min arbetsgivare?

FRÅGA
Min sambo är timanställd. För en dryg månad sedan så fick hon för lite lön. Det verkar som om arbetsgivaren helt enkelt har gjort fel när de matat in hennes tidrapport i lönesystemet. När hon har påpekat felet så har ägaren lovat att undersöka saken och återkomma men det har han inte gjort.Min sambo vill gärna att felet åtgärdas skyndsamt. Dels vill hon få sina pengar och så omfattar lönegarantin vid konkurs bara tre månader före en konkurs så hon riskerar gå misste om lönen vid en eventuell konkurs. Det verkar som om företaget har ekonomiska problem så det kan vara viktigt.Har företag en skyldighet att återkomma till henne inom en viss tid och ge en förklaring till de saknade timmarna?Vad bör hon göra om de inte återkommer snart? Hon är inte med i facket.Jag gissar att hon kan stämma företaget men riskerar ju då att få betala rättegångskostnader. Är företaget skyldigt att ge henne en förklaring utan att hon behöver stämma dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel har din arbetsgivare en skyldighet att betala ut det lönebelopp ni avtalat om. Som jag förstår det har din sambo redan för en månad sen påtalat för sin arbetsgivare att hon fått för lite lön. Arbetsgivaren ska givetvis kolla upp detta som en del av en arbetsgivares ansvar. Jag förstår det även som att det inte är bekräftat att hon fått för lite lön av arbetsgivaren eftersom arbetsgivaren inte hört av sig, men i mitt svar kommer jag utgå ifrån att det saknas lönesumma så att din sambo vet hur hon kan gå vidare.

En lönefordran som en arbetstagare har på sin arbetsgivare får, precis som du säger, inte ha förfallit tidigare än tre månader före konkursen. En fordran på lön gäller dock fortfarande en månad in i konkursen. Med det sagt är det ändå inte självklart att din sambo får ut lönen eftersom andra borgenärer kan ha en särskild förmånsrätt att få betalt för sina fordringar före din sambos lönefordran eftersom detta är en allmän förmånsrätt. Det finns dock andra sätt för din sambo att gå tillväga.

Precis som du säger kan din sambo stämma arbetsgivaren vid domstol, men detta skulle även innebära rättegångskostnader, ombudskostnader och tidsödande som rimligtvis inte väger upp mot den summan som hon saknar i lön. Jag skulle därför vilja säga att det är enklare att din sambo ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten för att få ut sin lön [2 § lag om betalningsföreläggande]. För att kunna få ansöka om betalningsföreläggande måste någon vara skyldig pengar samt att penningfordran förfallit till betalning. Eftersom lönen skulle utbetalats för ca en månad sen är fordran förfallen till betalning.

Innehållet i ansökan

I ansökan ska din sambo skriva sitt krav och grunden för sitt krav. Det är viktigt att hennes ansökan är tydlig så hon bör ange datum då hon skulle fått betalt, storleken på det uteblivna lönebeloppet, att hon redan kontaktat arbetsgivaren men inte fått svar etc. Om hon vill ha hjälp att utforma sin ansökan kan hon kontakta någon av våra telefonrådgivare på Lawline som säkerligen kan hjälpa henne. Ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr men hon kan skriva i ansökan att hon vill få ersättning för denna summa.

Kronofogden kommer skicka ut hennes ansökan till hennes arbetsgivare som ett föreläggande, som innebär att arbetsgivaren måste svara på att han blivit delgiven. Antingen betalar han lönen direkt till henne och då måste hon återkalla sin ansökan hos Kronofogdemyndigheten eftersom hennes arbetsgivare redan avbetalat sin skuld, eller så säger arbetsgivaren att han inte alls är skyldig att betala och då kan hon ta sin ansökan vidare till domstol för fortsatt handläggning. Det är tingsrätten på den ort där din arbetsgivare var folkbokförd den 1 november föregående år som är rätt domstol [10 kap. 1 § RB]. Om hennes arbetsgivare däremot inte svarar överhuvudtaget meddelar Kronofogdemyndigheten ett s.k utslag som förpliktar hennes arbetsgivare att betala det uteblivna lönebeloppet. Utslaget medför en automatisk verkställighet vilket innebär att hon kan ta utslaget till Kronofogdemyndigheten och kräva att de driver in pengarna till henne. Om arbetsgivaren säger att han inte är betalningsskyldig och begär återvinning [omprövning i domstol] kommer utslaget som givits gå vidare till domstol.

Rätt att frånträda sin anställning

Slutligen bör sägas att din sambo också har rätt att omedelbart avsluta sin anställning när arbetsgivaren väsentligt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot henne. Att inte få hela sin lön är något som omfattas av denna bestämmelsen. Din sambo har alltså möjlighet att avsluta sin anställning om hon vill [4 § tredje stycket LAS]. I sådana fall kan hon kräva skadestånd av sin arbetsgivare för det belopp hon gått miste om [38 § LAS].

Sammanfattning och min slutgiltiga bedömning
Utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag bedömningen att din sambo bör ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten förutsatt att arbetsgivaren faktiskt är skyldig lön. Detta kan jag inte uttala mig om eftersom jag inte kan veta om arbetsgivaren räknat fel eller rätt baserat på ovanstående information. Din sambo bör i första hand kontakta arbetsgivaren igen och fråga om löneberäkningen och om han då fortfarande säger att han ska kolla upp det bör hon istället ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få ut sin lön. Din sambo kan utöver detta också välja att avsluta sin anställning hos sin arbetsgivare eftersom han väsentligen åsidosatt sina skyldigheter gentemot henne. Hon kan begära skadestånd för förlorad ersättning på grund av arbetsgivarens miss att betala ut lön, men i vissa fall kan en arbetsgivares skadeståndsskyldighet falla bort helt beroende på om din sambo anses ha lidit någon förlust. Dock bör sägas att arbetsgivarens bortfallande skadeståndsansvar tillämpas väldigt restriktivt.

Hoppas du fick svar på din fråga. Stort lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll