Vad kan jag göra när jag fått avslag i folkbokföringen om vigsel utomlands?

Jag Blev avslag på folkbokföring ock överklagala igen fick avslag igen . anledning att jag var inte närvarande vid registration av vigslen .jag gave ombudsma fullmakt att registered vigslen utan min fru var närvarande, enligt svenska lagen det gälla inte. Det var år 2020/01/11 jag var närvarande på vigslen dagen med fru ock mina familjer ock vänner var där . jag kom till Sverige den 2020/01/14. vid registration av vigslen skedde 2020/03/27 . då kom jag tillbaka till Sverige för att börja jobba igen . däri emot

jag har kongeretta Bevis med mig Bröllop foton som Bevisa att jag var där . Vad ska jag gör nu! ska jag åka till mitt land ock jag göra en ny registering ock var presents physically jag ock min fru . ska jag ändra min fru namn Eller ska jag behålla hennes namn som står på registering den 2020/03/27.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du fått avslag på folkbokföringen på grund av att du inte var närvarande vid registrering av din vigsel utomlands. Du undrar nu vad du ska göra, om du ska åka tillbaka till utlandet och göra en ny registrering eller ej.

Utgångspunkten när man gifter sig utomlands är att ni ska vända er till Skatteverket för att få äktenskapet registrerat i folkbokföringen. För ändamålet ska ni ha med er ert vigselbevis vilket ska vara i original eller i bestyrkt kopia. Jag tolkar det som att det är vad ni gjort.

Enligt 1 kap. 7 § i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap är huvudregeln att äktenskap som ingåtts utomland är giltigt i Sverige om det är giltigt i det land som äktenskapet ingicks. Om ert äktenskap är giltigt där ni gifter er är därmed utgångspunkten att det är giltigt i Sverige. Till huvudregeln finns dock undantag i 1 kap. 8 a § samma lag. Äktenskapet erkänns inte som giltigt i Sverige

1. om någon av er var under 18 år när ni gifte er

2. om det hade funnits några andra hinder mot äktenskap i Sverige vid tidpunkten för giftermålet och minst en av er då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige

3. om det är sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång

4. om du och din fru inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av er då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige

I ditt fall är det något oklart varför ni nekats registrering av äktenskapet. Tänkbart är att det är den fjärde punkten ovan. Som jag förstår det har du överklagat beslutet utan framgång. Ett alternativ torde vara att, precis som du själv föreslår, åka tillbaka till ditt hemland och se till att det görs korrekt.

Utifrån den information jag har kan jag tyvärr inte ge besked på om du kan överklaga det igen och på vilken grund du fått avslag. Givetvis kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga med att gå igenom ditt avslag och se om det finns möjlighet att hjälpa dig med en överklagan. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”