Vad kan jag göra när jag anser att en myndighet skrivit olämpligt i en allmän handling?

Hejsan,

I en allmän handling, beskrivande förslag till husförsäljning, anförs bland annat följande.

Citat: "Byggnaden har tidigare använts för både nyanlända samt sociala kontrakt". Slut citat.

Förklaring

1. Med facit i hand, förstås ovan citerat betyda att; svensk medborgare, som bott i landet mer än ett halvt sekel, hyrt bostad med ordinärt hyreskontrakt tillsvidare, varav bott i nämnd bostad under närmare tre decennier, i ett hyreshus med bostäder per definition. För att efter utflyttning, och av allt att döma, paradoxalt nog, under antaget samma period och i sådant fall ska ha administrerats som endera, nyanländ, eller bott med socialt kontrakt.

2. Alternativt att den nämnda byggnaden rimligen inte var ämnad att användas för dylika ändamål, under motsvarande period, då den nämnda bygganden ska vara en hyreshusenhet med bostäder, med så kallad typkod 320 för fastigheter.

Inga namn på nämnd personer har dock angivits, utan enbart fastighetsbeteckning i, och väl beskriven adress i annan allmän handling. I båda fallen dock uppenbarligen beskrivande vilken adress och byggnad som åsyftas, då det bara finns ett sådan hus i området.

Ett ytterligare tillägg är att; den enskilt nämnda personen inte anses vara direkt okänd lokalt, efter att ha bott och verkat i nejden över ett halvt sekel, varav betydande del också vet var den samma har bott, under redan beskriven och antagen period.

Hur får ovan beskrivet tolkas i mer kortfattad form?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Inledningsvis vill jag poängtera att din fråga är något oklar. För det fall att missförstått dig eller om du vill lägga till något som du inte skrivit är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för vidare korrespondens. Kontaktuppgifter finns sist i svaret.

Som jag förstår det har det av någon anledning upprättats en allmän handling enligt vilket en fastighet beskrivs. Syftet är att sälja fastigheten. I beskrivningen anges att "Byggnaden har tidigare använts för både nyanlända samt sociala kontrakt". Som jag förstår det av din fråga är du däremot kritisk till den citerade beskrivningen.

Jag har utifrån den information du delgett oss lite svårt att förstå exakt vad du menar. Om det helt enkelt är så att du anser att beskrivningen är felaktig (dvs. att den varken använts för nyanlända eller för sociala kontrakt). Din invändning mot beskrivningen om "nyanlända" förstår jag det som att du opponerar dig mot då personen bott i landet mer än ett halvt sekel och därför inte kan anses som nyanländ. Jag förstår det även som att du opponerar dig mot beskrivningen om "sociala kontrakt". Tyvärr har jag inte möjlighet att göra någon närmre bedömning därom då jag har väldigt lite information att gå på.

Om du är part och har delgetts informationen för att yttra dig är min rekommendation att du opponerar dig och begär att det inte skrivs så som du beskriver det i frågan. Eftersom handlingen är allmän är den upprättad inom en myndighet. Anser du att en myndighet har gjort fel som skrivit detta (bland annat genom skrivelsen om "sociala kontrakt" och att personen i fråga lätt kan identifieras) är ditt alternativ att anmäla myndigheten till justitieombudsmannen (JO). Du kan läsa mer på JO:s hemsida om hur du gör en anmälan. JO kan inte ändra en upprättad handling, däremot kan du få någon form av upprättelse genom att ombudsmannen uttalar kritik mot myndigheten om den anser att myndigheten handlat fel.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000