FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen15/06/2022

Vad kan jag göra när bolaget som fick tillåtelse att gräva upp min tomt inte återställde tomten till ursprungligt skick?

Det bolag som dragit fiber på vår väg skulle efter några år dra in ytterligare en kabel till en granne men visste inte var fibern låg nedgrävd och behövde därför gräva på vår väg (och min tomt) för att försöka hitta kabeln. De frågade oss om de fick gräva på min tomt och jag godkände det under förutsättning att de återställde marken. Det lovade de att göra. Tyvärr separerade de inte de lager marken hade. Vi hade investerat i finfördelat grus och resultatet blev att efter återställning var det gruset borta och topplagret bestod mest av jord och större sten. Inte på något sätt snyggt. Jag har försökt få kontakt med deras ledning men saknar svar efter ca en månad. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det vill du ha tips på åtgärder du kan vidta för att få din tomt återställd till ursprungligt skick med skiktade gruslager.

De är skyldiga att prestera enligt ert avtal

Ni har ett avtal om att de får låna din tomt och gräva på den. De har i sin tur åtagit sig att därefter återställa tomten. Det krävs inget skriftligt kontrakt eller liknande utan er överenskommelse är avtalet. Därmed föreligger det skyldigheter för dig att låna ut din tomt som utlovat och för bolaget att återställa den som de lovat. Du har alltså ett giltigt krav på en tomt med samma egenskaper som innan de började gräva. 

Deras arbete är felaktigt eftersom resultatet inte överensstämmer med vad ni avtalat (konsumenttjänstelagen 9 §). Då kan du vidta vissa åtgärder. Det som blir aktuellt i det här fallet är avhjälpande (konsumenttjänstelagen 20 §). Det innebär att bolaget ska rätta till felet och alltså återställa tomten med skiktade gruslager.

Vad du kan göra nu

Det är en bra start att du kontaktat ledningen angående detta. När de inte svarar hamnar du i en svår situation och det kan här vara lämpligt att ta hjälp av utomstående. Ett alternativ är att presentera bolaget med ett kravbrev. Våra jurister här på Lawline kan hjälpa dig med utformande av kravbrevet och processen i övrigt. Här finns en länk till våra tjänster. Ett annat alternativ är att ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden, här finns en länk till deras hemsida där du kan ansöka. Då delger kronofogdemyndigheten bolaget ditt krav och förmår dem att utföra arbetet (lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Om de motsätter sig kravet kommer ärendet att lämnas över till tingsrätten och i det fallet bör du anlita juridisk hjälp. 

Glöm inte att i kravbrevet eller ansökan om vanlig handräckning kräva ersättning för de kostnader du haft för att få dem att laga tomten.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Aron BergRådgivare