Vad kan jag göra när arbetsgivaren vägrar betala ut sjuklön?

2019-04-25 i Sjuk
FRÅGA
Jag har problem med en arbetsgivare som vägrar betala ut sjuklön då jag är sjukskriven. Har kontaktat löneservice som gjort uträkningen men chefen vill inte signera så det blir utbetalt. Har kontaktat facket som inte är behjälplig. Vad har jag för möjligheter juridiskt för att driva saken vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Problemet
Arbetsgivare betalar inte ut sjuklön. Frågan gäller vilka möjligheter det finns att kräva utbetalning av sjuklönen.

Utredning
Regler om sjuklön finns i lag om sjuklön men kan även regleras i avtal. Dock kan arbetsgivaren inte avtala bort arbetstagarens rätt till sjuklön (2 § lag om sjuklön).

Det finns ett antal kvalifikationsregler som ska vara uppfyllda för att du ska ha rätt till sjuklön:

Sjukanmälan ska lämnas till arbetsgivaren och det ska göras så snart som möjligt (8 § lag om sjuklön). Efter sjukperioden ska den anställde lämna in en skriftlig sjukförsäkran i vilken det anges sjukdomens längd och omfattning. Anställningstiden ska vara längre än en månad. Då gäller din rätt till sjuklön från och med dag den första dagen av anställningstiden. Om ni avtalat om kortare anställningstid än en månad inträder rätt till sjuklön först efter 14 dagar (3 § första stycket lag om sjuklön). Sjukdomen medför att arbetsförmågan sätts ned och hindrar dig som arbetstagare att utföra ditt vanliga eller därmed jämförligt arbete (4 § första stycket första meningen lag om sjuklön).

Du bör kunna styrka din sjukdom med hjälp av läkarintyg för att bli berättigad sjuklön. Om du är sjukskriven längre än 7 dagar kan arbetsgivaren kräva ett intyg från läkaren från dig (10 § första stycket lag om sjuklön).

Om kvalifikationsreglerna är uppfyllda ska arbetsgivaren betala ut sjuklön dag 2-14 från det att du som anställd sjukanmälde dig (7 § första stycket lag om sjuklön). Sjuklönen ska i så fall uppgå till 80 % av lönen (6 § 2 punkten lag om sjuklön).

Vad har jag för möjligheter juridiskt för att driva saken vidare?
Som framgår av din fråga har du inte fått önskad hjälp av din fackförening. En anledning till detta kan vara att de anser att du inte har rätt till sjuklön. Fackföreningen kan annars hjälpa dig att förhandla med arbetsgivaren och eventuellt företräda dig i en rättegångsprocess. Ytterligare en anledningen till att fackföreningen inte vill hjälpa dig kan vara att de anser att det är svårt att vinna en sådan process.

Då du inte får hjälp av din fackförening kan du vända dig till försäkringskassan. Till dem kan du anmäla ditt sjukdomstillstånd än en gång. Försäkringskassan har en sjuklönegaranti som innebär att de i vissa fall kan betala den sjuklön som arbetsgivaren vägrat. Om sjuklönegarantin beviljas av försäkringskassan kan de komma att kräva det utbetalda beloppet av arbetsgivare. Eventuellt kan försäkringskassan välja att även föra ärendet vidare till allmän domstol. Mer information om sjuklönegaranti kan du läsa om här.

Slutsats
Då din arbetsgivare vägrar att betala ut sjuklön kan detta bero på att denne inte anser att du inte kvalificerar till detta enligt ovan nämnda regler. Då kan du vända dig till försäkringskassan och där ansöka om att få sjuklön vid dem. Det kallas för sjuklönegaranti.

Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (179)
2020-05-28 Kan arbetsgivare få tillgång till arbetstagares journal?
2020-04-14 Vad händer om jag blir sjukskriven som provanställd och timanställd?
2020-04-11 Arbetgivarens kontroll av sjukdom överdriven
2020-03-31 Kräva läkarintyg som arbetsgivare

Alla besvarade frågor (80615)