Vad kan jag göra för att förvaltningsrätten ska avgöra mitt mål snabbt?

2019-11-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Har väntat på dom i Förvaltningsrätten i över 18 månader. Först sa de att väntetiden var 10-12 månader. Sen 12-16 månader. Är det verkligen rimligt och finns det något man kan göra för att få Förvaltningsrätten att avgöra målet snarast?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad kan jag göra för att förvaltningsrätten ska avgöra mitt mål snabbt?

Du har möjlighet att ansöka om så kallad förtursförklaring hos förvaltningsrätten. Om förvaltningsrätten beviljar din ansökan om förtursförklaring kommer ditt mål att handläggas med förtur. Regler om detta finns i lagen om förtursförklaring i domstol.

För att förtur ska beviljas krävs det att handläggningen av ditt mål har oskäligt fördröjts (1 § lagen om förtursförklaring i domstol). Det går tyvärr inte att exakt säga vad "oskäligt fördröjts" innebär, men det finns ett antal kriterier som man tittar på. Det har bland annat betydelse hur komplicerat målet är. Desto mer komplicerat målet är, desto längre handläggningstid kan accepteras. Hur du som part har agerat under handläggningen har också betydelse för bedömningen. Om parten till exempel har dröjt länge med att lämna in handlingar kan en längre handläggningstid accepteras. Hur förvaltningsrätten har handlagt ditt mål har också betydelse. Målets betydelse för dig som part ska särskilt beaktas i bedömningen.

Det framgår inte av din fråga vad ditt mål gäller, hur du har agerat under handläggningen och hur förvaltningsrätten har agerat under handläggningen. Det är därför svårt att säga om 18 månaders handläggningstid innebär att ditt mål har "oskäligt fördröjts". Det måste göras en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Så här ansöker du om att få förtur: Du ansöker om förtursförklaring hos den förvaltningsrätt som handlägger ditt mål. Ansökan måste vara skriftlig. Försök att motivera din ansökan så väl du kan, utifrån de kriterier jag har beskrivit ovan. Skriv vilket mål din ansökan gäller och hur länge du har väntat på att förvaltningsrätten ska avgöra målet. Förvaltningsrätten kommer utifrån de kriterier jag har berättat om ovan bestämma om du ska få förtur eller inte. Förvaltningsrätten måste handlägga din begäran om förtur skyndsamt. Du har alltså rätt att få ett snabbt besked. Om förvaltningsrätten beslutar att du inte har rätt till förtur, kan du inte överklaga det beslutet (2 § lagen om förtursförklaring i domstol).

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1041)
2020-07-28 Preskription av verkställighet
2020-07-26 Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?
2020-07-25 Gallringsregler
2020-07-24 Företag vägrar betala - rätt tingsrätt och bevis?

Alla besvarade frågor (82723)