FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/06/2022

Vad kan jag göra för att få till stånd ett utköp?

Mitt ex och jag äger ett fritidshus tillsammans. Jag vill köpa ut honom med ett s.k. vanligt utköp. Marknadsvärde minus anförskaffningspris samt vinsskatt. Han vägrar. Han vill ta huset ut på marknaden och vill då att vi ska buda mot eventuella andra köpare. Han vill helt enkelt tjäna pengar på huset. Hur gör man i detta läge? Till saken hör att han är rättshaverist och omöjlig att kompromissa med. Han strider mot myndigheters beslut ofta. Vad kan jag göra för att få till stånd ett utköp? Kan det faktum att vi köpte huset av mina barns bortgångna gudfar hjälpa mig. Att hans änka ville att jag och mina barn skulle ha huset. Att huset har affektionsvärde för mig och mina barn. (Mitt ex är ej deras far.) 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad kan du göra för att få till stånd ett utköp?

Det går inte att tvinga någon att bli utköpt utan varje delägare bestämmer själv hur de vill göra med sin del. Samtycke krävs alltså, varför det tyvärr inte finns så mycket du kan göra än att försöka komma överens med honom. Viktigt att uppmärksamma dig på är att samtliga ägare kan begära tvångsförsäljning av fritidshuset. Den som vill överta bostaden kan då köpa tillbaka den på auktion (6 § samäganderättslagen (1904:48 s. 1)). Utifrån din fråga tolkar jag det dock som att detta inte är ett alternativ för dig då du inte vill buda mot andra köpare. Således är min rekommendation att du pratar med ditt ex igen och försöker få hans samtycke till utköp.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare