FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/04/2018

Vad kan jag göra åt grannens loppis?

Hej, jag bor på landet o har fått en loppis som granne i en ladugård. Som gränsar till min uppfart. Det är öppet varje söndag, loppisens kunder parkerar på min uppfart, detta löstes genom att ägarna satte upp ett rep på min uppfart för att inga ska parkera där, men då kommer jag o min familj inte ut som vi vill. Känns tråkigt att bo här nu när man inte kan röra sig som man vill, finns det något jag kan göra? Det är bara öppet söndagar mellan 11-17, men det är ju på helgen man är hemma.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsförhållanden mellan grannar regleras i 3 kap. jordabalken, ett kapitel som inleds med en bestämmelse om att grannar i allmänhet ska visa hänsyn till varandra (3 kap. 1 §). Bestämmelsen är generellt hållen och har kanske inte någon avgörande betydelse för ditt fall, men det talar för att både du och din granne ska respektera den andres rätt att nyttja sin egendom efter egen vilja och att både du och din granne kan förvänta er samma sak från den andre. Jag skulle råda dig att åtminstone inledningsvis försöka prata med din granne och se om det är möjligt att lösa problemet genom en kompromiss. Du ska givetvis få njuta av din helg hemma, men om din granne inte får bedriva loppisen alls så har knappast någon hänsyn tagits till grannens rätt att nyttja sin fasta egendom. Ni skulle exempelvis kunna diskutera om det går att ha loppisen varannan söndag, eller om det går att hänvisa loppisbesökare till parkering längre bort från tomtgränserna. Om ni inte kan finna en lösning på problemet finns möjligheten att väcka talan i domstol, men det kräver givetvis mer tid och resurser än ett gemensamt beslut.

Om du upplever att din grannes loppisbesökare fortfarande parkerar på din tomt och att det råder oklarheter om hur långt din tomt sträcker sig, kan du ta hjälp av Lantmäteriet som genom en fastighetsbestämning kan utfärda ett rättsligt bindande beslut om vilka tomtgränserna är.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare