Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

Hej. Jag sålde en bild samt en film till en tidning den 27/12-19 . Vi kom överens om att jag skulle få 1000:- i betalning. Men jag har ännu ej fått betalt (trots mailkontakt och samtal) för min bild eller film och materialet ligger fortfarande ute på deras hemsida, har jag rätt till någon ränta på detta? Och hur räknar jag ut det? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du har rätt till ränta och vilken detta är används räntelagen (RänteL).

En part som inte presterar i enlighet med avtalet begår avtalsbrott. Eftersom du inte fått betalningen som de enligt avtalet är skyldig dig så föreligger avtalsbrott. De skulle alltså ha betalat för filmen och bilderna när ni hade avtalat att förfallodatum infaller eller, om det ej är avtalat om, när du begär betalning. Utgångspunken är till följd av detta att du har rätt till påföljder som sätter dig i samma ekonomiska läge som om motparten hade agerat som avtalet säger att de ska, alltså om de hade betalat i tid.

Eftersom de inte har betalat har du nu en penningfordran mot dem, alltså att de är skyldiga dig pengar. Därför ska vi gå till räntelagen. Det ska dock nämnas att räntelagen är dispositiv, detta innebär att parterna (du och de som du ingick avtalet om filmen och bilderna med) kan ha avtalat om annat, i sådana fall gäller det som ni har i avtalet framför räntelagen (RänteL 1 §).

Ränta på fordran utgår ej för tid innan fordringen är förfallen till betalning (RänteL 2 §). Detta innebär att ränta tillkommer efter det datum som fordringen senast ska betalas, när kontraktsbrottet alltså skedde iom att de ej betalade (RänteL 3 §).

Ränta enligt räntelagen räknas ut genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter (RänteL 6 §). För att veta hur stor räntan blir i just ditt fall, måste jag veta när fordringen som räntan löper på skulle ha betalats. Räntan ska beräknas för referensräntan för varje kalenderhalvår sedan skulden förfallit. Vad detta blir kan du dock se på kronofogens hemsida, länk här. Fyll i beloppet, på "ränta" skriver du 8 procentenheter och så fyller du i datumen som gäller. Klicka i "vanlig ränta" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar".


Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja NordlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”