Vad kan jag få ersättning för när jag blivit påkörd?

FRÅGA
Hejsan!Jag har en fråga jag min fru och våran hund vart påkörda av en annan bil i lördags eftermiddag. Jag har tyvärr fått problem med nacken efter detta har varit hos jourcentral mm så allt sånt är i sin ordning. Men det jag undrar jag är hemma från jobb på grund av detta då jag har smärta smärtor i nacke/rygg det jag undrar är har jag rätt till ersättning för förlorad inkomst sveda och värk mm och vad har vi mer rätt till låne bil etc etc vi har helförsäkring med tillägg mer.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad tråkigt att höra att ni har blivit påkörda.

För att besvara din fråga kommer vi kika i skadeståndslagen (SkL), trafikskadelagen (TSL) och socialförsäkringsbalken (SFB).

Trafikskada

Det framgår inte om du har blivit påkörd när du befunnit dig utanför ett fordon eller i ett fordon. Är det så att ni befann er i en bil och då blev påkörda av en annan bil så har ni rätt att få trafikskadeersättning ur er egna trafikförsäkring som ni har på bilen (10 § 1 st TSL). Om det istället är så att ni t.ex. var ute och gick och då blev påkörda av bilen, har ni istället rätt till trafikskadeersättning ur den andra bilens trafikförsäkring (11 § 1 st TSL). Det spelar dock mindre roll för dig ur vems försäkring ersättning utbetalas. Det du gör är att vända dig till ditt försäkringsbolag för att anmäla skadorna. Skulle försäkringsbolaget tycka att ersättning ska utgå ifrån förarens trafikförsäkring kommer de regressa mot bolaget. Det är alltså någonting som inte du behöver tänka på utan det sköts av försäkringsbolagen emellan.

Trafikskadeersättning

Trafikskadeersättning är inte egentligen ett skadestånd utan just en försäkringsersättning. Dock beräknas den på samma sätt som skadestånd, varför vi ska kolla i skadeståndslagen för att se hur mycket och vad du kan få ersättning för (9 § TSL).

Inkomstförlust

Du har rätt till ersättning för den inkomstförlust du drabbas av pga trafikskadan (5 kap 1 § SkL). Det ska dock framhållas att vi i Sverige har ett grundläggande skydd när vi blir sjuka eller skadade genom socialförsäkringen. Du har alltså först och främst rätt till sjuklön med ca 80% av lönen de första 14 dagarna (4-7 § Sjuklönelagen). Behöver du vara borta från jobbet längre än så har du också rätt till sjukpenning (28:7 SFB). Din arbetsgivare betalar ut sjuklön, men du ansöker om sjukpenning hos försäkringskassan.

En grundläggande princip inom ersättningsrätten är att man ska få så mycket pengar som krävs för att kompensera den skadelidande. Man får varken mer eller mindre. Det innebär att den ersättning du får i form av sjuklön och sjukpenning kommer att avräknas från trafikskadeersättningen (5 kap 3 § SkL). Så den inkomstförlust du har utöver det du har fått genom sjuklön och sjukpenning betalas av trafikförsäkringen. Det förutsätter alltså att det finns någon överskjutande inkomstförlust kvar att ersätta.

Sveda och värk

Sveda och värk är istället en slags ideell skada som alltså inte är ekonomisk. Den är istället till för att ersätta vissa känslor, såsom smärta t.ex. Det har du också rätt till ersättning för genom trafikförsäkringen (5 kap 1 § 3 punkten SkL). Denna typ av skada ersätts genom en särskild schablon och uppgår ofta till 2 600 kr per månad.

Rätt till lånebil?

Du har också rätt till en hyrbil om motparten varit vållande till olyckan, vilket verkar vara fallet här. Denna kostnad ersätts genom allmänna skadeståndsrättsliga regeln i 2 kap 1 § SkL. För att få ersättning krävs alltså att du väcker skadeståndstalan mot föraren för att få ersättning för denna kostanden. Det är dock sannolikt att du kan få ersättning för detta genom din försäkring. Jag råder dig därför att kontakta ditt försäkringsbolag för att se om de ersätter denna kostnaden.

Eventuella skador på din egna bil
Även skador på din egna bil kan du få ersatt genom den andra bilens trafikförsäkring (10 § 2 st SkL). Det kräver alltså också att motparten varit vållande, dvs har orsakat skadan, vilket verkar vara fallet.

Är det istället tal om t.ex. en olycka och att den andra föraren inte varit vårdslös/oaktsam, krävs att du har en vagnskadeförsäkring på bilen för att täcka plåtskador.

Avslutning

Du har alltså rätt till ersättning genom trafikförsäkringen för inkomstförlust, för dina fysiska besvär du fått till följd av bilolyckan, samt eventuella plåtskador på din egna bil har du rätt till ersättning för. Du får vända dig till ditt försäkringsbolag och anmäla skadorna du har drabbats av, så hjälper dem dig. De kommer då troligtvis kräva in någon form av bevisning för att bevisa dina skador. Det kan alltså vara t.ex. sjukdomsjournaler och kvitton för bilreparation.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och att du återhämtar dig snart!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (191)
2022-01-14 Försäkringsolagets bedömning vid trafikskada
2021-12-10 Självrisk vid bärgning
2021-11-05 Vad kan jag få ersättning för när jag blivit påkörd?
2021-10-20 Måste jag betala något om jag råkat köra på en bil som parkerat olagligt?

Alla besvarade frågor (98654)