Vad kan jag begära i skadestånd gällande personskada?

FRÅGA
Halkade på gångbanan en fm i 10-taget. Dom hade använt lite sparsamt med grus, så det var inget att gå på. Skar mej i handen på is när jag halkade. Slog mej i ryggen så det gick ända upp i huvudet. Men det som var värst var att jag ganska nyligen hämtar mej efter en knä operation i januari i år. Gjorde mej illa, men satt med is på och högläge.Tog kort på isen och på handen för blodet rann fast jag hade vantar på mej.Nu fick jag en förfrågan vad jag begär i skadestånd och jag kan absolut inget om det.Sov inte på natten p.g.a värk i kroppen. Men idag känns det lite bättre, men inte bra.Vad kan jag svara dom ang skadestånd? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att det redan är utrett att någon är skadeståndsskyldig i ditt fall, t.ex. en kommun. Regler om skadestånd återfinns i skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL).

Skadeståndsersättning

Vid en personskada, som i ditt fall, har en rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte och men (5 kap 1 § SkL). Det är likväl möjligt att få ersättning för framtida ersättningsförlust (5 kap. 4 § SkL).

Till sjukvårdskostnader kan även andra kostnader hänföras, t.ex. resekostnader i samband med vårdbesöken. Ersättning för inkomstförlust gäller dels ersättning för förfluten tid, dvs. den lön en skulle fått om skadan inte inträffat, dels ersättning för framtida inkomstförlust. Den framtida inkomstförlusten blir aktuell först när skadan fastställts som en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, s.k. medicinsk invaliditet. De övriga ersättningsposterna för personskador rör ideella skador (sveda och värk samt lyte och men). Sveda och värk kan förklaras som en "plåster på såren-ersättning". Här ersätts lidande som drabbat den skadade men som senare gått över, exempelvis smärta eller fysiskt obehag. Lyte och men är motsvarande men omfattar fall då lidandet består även efter själva skadeperioden. Ersättningen bestäms i regel genom Trafikskadenämndens tabeller (här).

Sammanfattning

Du har rätt att kräva ersättning av den skadeståndsskyldige enligt posterna ovan. Jag uppfattar det som att du lidit personskada avseende handen och eventuellt knät på grund av att olyckan kan ha bromsat upp läkningen. Vad gäller slaget i huvudet som strålade upp ända till huvudet, bedömer jag att det hör till skadeståndsposten sveda och värk. Observera att, om knät inte blir helt återställt och det kan bero på halkningen, kan du även begära skadestånd för lyte och men, s.k. medicinsk invaliditet. Notera vidare att du har rätt till sjukvårdskostnader och resekostnader i samband med vårdbesöken, men även inkomstförlust. Vill du boka tid med en av våra jurister kan du göra det här.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97648)