Vad kan hända efter ett anhållande?

2021-07-10 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Jag blev falsk anklagat om våldtäkt. Jag blev anhållen och efter förhöret med mig och vitne och då blev jag frisläppt. Det var jag som ville inte ha sex med henne och hon ville och sen anmälde hon mig. Alla vittnen som var på plats intygar det plus hennes vittne. Jag har aldrig hamnat såna situationer och har inga brott registrerat på mig. Vad ska hända? Jag väntar och är orolig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara vad som kan hända efter anklagelsen om våldtäkt används rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB). Jag kommer att berätta lite om förundersökning, åtal, vittnesuppgifter och de olika beviskraven som finns.

Anhållandet

Du beskriver att du blev anhållen av polisen. Ett anhållande får ske om en person misstänks för ett brott som är så allvarligt att häktning kan ske eller om det anses nödvändigt för att utredningen av brottet ska kunna genomföras (RB 24 kap. 6 §). Efter detta måste personen begäras häktad eller friges. Efter anhållandet kan du alltså släppas under tiden som förundersökningen fortsätter pågå. Det verkar ha hänt i ditt fall. Därför ska jag beskriva lite kring vad som sker nu under förundersökningen.

Förundersökning och beviskrav för åtal

För att samla bevisning finns en förundersökningsplikt. Förundersökning skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott har förövats (RB 23 kap. 1 §). Om det finns anledning att anta att tex en våldtäkt har skett ska alltså en förundersökning kring detta inledas. Att det krävs "anledning att anta" är inte ett högt ställt beviskrav. Det måste föreligga en misstanke om ett konkret brott som ska grunda sig på någon sorts bevisning. Misstanken kan vara rätt vag och "anledning att anta" är ändå uppfyllt. Det krävs alltså inte så mycket för att en förundersökning ska inledas kring våldtäkt.

Förundersökningen kan sedan leda till åtal eller att förundersökningen läggs ner. Förundersökningen kan läggas ner för att det visar sig att brott inte kan styrkas, att den misstänkte är oskyldig eller att det visar sig att gärningen inte var ett brott. Detta kan alltså hända i ditt fall, eller så väcks åtal.

Åklagaren är skyldig väcka åtal, när "tillräckliga skäl" föreligger (RB 20 kap. 6 §). "Tillräcklig skäl" är ett nytt beviskrav, vilket är högre än "anledning att anta". Nu behöver brottet vara mer definierat och mer bevisning krävs. När det finns tillräckligt med bevisning ska åklagaren alltså väcka åtal mot den misstänkte. I ditt fall får du alltså ske om den bevisning som finns blir tillräcklig för att väcka åtal.

Beviskrav för en fällande dom

Beviskraven för att åtal ska väckas och förundersökning ska inledas är alltså ganska lågt ställda. Men för att det sedan ska kunna bli en fällande dom är beviskravet mycket högre: ställt bortom rimlig tvivel. Domstolen måste utifrån alla bevis som åklagare och försvarare lagt fram bedöma om det är ställt bortom rimligt tvivel att en viss person begått påstådd brottslig gärning. Det är ett högt ställt beviskrav. Eftersom vi har fri bevisprövning kan alla bevis användas, med vissa undantag. Därför skulle alltså vad de vittnen som fanns på plats användas i en eventuell rättegång.

Uppgifter från de vittnen som var där

Det finns en samhällelig plikt att vittna, detta är huvudregeln (RB 36 kap. 1 §). Vittnen ska vid en eventuell rättegång ska avlägga ed och talar därför under straffansvar. Vittnesutsagor utgör en av de viktigaste formerna av bevisning. Om det blir en rättegång i detta fall så beskriver du att det fanns vittnen på platsen och dessa kommer då få berätta vad de såg och rätten bör ta reda på saker som stärker eller minskar vittnesmålets bevisvärde tex vad de faktiskt kan ha sett eller hört.

Hoppas detta var vägledande kring dina funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (557)
2021-09-17 Varför dröjer förundersökningen?
2021-09-07 Kan jag överklaga en av åklagare nedlagt förundersökning?
2021-08-31 Får polisen göra en husrannsakan utan att fråga mig först?
2021-08-31 Underrättelse om inledd polisutredning

Alla besvarade frågor (95720)