FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB21/05/2022

Vad kan en person få för straff om den drogar ned en annan person?

Vad får man för straff om man drogat ner en annan människa?

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att droga en annan person brukar kallas för att man försätter någon annan i vanmakt och omfattas av brottet misshandel som regleras i BrB 3:5. Påföljden beror på om misshandeln ska anses vara av normalgraden, ringa eller grov (BrB 3:6). Vad som påverkar om brottet ska ses som ringa eller normalgraden kan vara vilken art narkotikan har och även vilken mängd som har använts. För att brottet ska anses vara grovt ska gärningen typiskt sett ha inneburit en livsfara eller varit särskilt hänsynslöst mot offret.

Om misshandeln inte anses ringa är utgångspunkten att fängelse ska följa. 

Domstolen har då möjlighet att döma ut mellan 14 dagar och 2 år fängelse eller, om det anses grovt, mellan 18 månader och 6 år. 

Hälsningar, 

Egil SellgrenRådgivare