Vad kan du kräva när du som konsument fått en felaktig vara?

Har beställt en soffgrupp kom torsdagen 19/1, ryggstöden ska sättas på separat ,tre och två sits soffan låses inte ryggstödet fast sig på ena sidan bara andra,en del sömmar har redan börjat släppa. Är väldigt missnöjd med köpet då den inte höll beskrivningen, har pratat med leverantören och skickat bilder men har inte hört något. Bor själv med fem barn måste ha en soffa. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du, som privatperson, köpt en soffgrupp från ett företag (näringsidkare) så kan konsumentköplagen (KKöpL) ge svar på din fråga.

Är det fel på din vara?

Det framgår att du har köpt en soffgrupp men att ryggstödet inte går att sätta fast och även att vissa sömmar redan börjat släppa. En vara ska stämma överens med avtalet sett till saker som exempelvis kvalitet, mängd och andra egenskaper (16 § första stycket KKöpL). Om man inte har avtalat om något annat så ska varan stämma överens med beskrivningar som säljaren lämnat eller hänvisat till genom exempelvis modeller (16 § andra stycket KKöpL). Jag utgår från att du vid köpet inte avtalat något särskilt, soffgruppen ska därför stämma överens med uppgifterna som framgick vid köpet. Det innebär att det är fel på den soffa du fått eftersom man inte kan sätta på ryggstödet, vilket man såklart ska kunna då soffan sålts som en soffa med ryggstöd. Dessutom släpper sömmarna vilket pekar på att kvaliteten inte heller uppnår kraven.

När man bedömer om det är fel på en vara utgår man från varans skick när den avlämnades, alltså när kunden fick varan. Det är nämligen säljaren som ansvarar för fel som fanns vid denna tidpunkt, även om felen visar sig senare (20 § KKöpL). Fel som uppstår inom sex månader från avlämnandet antas ha funnits redan när varan avlämnades (20 a § KKöpL). Eftersom felen du nämner uppstått inom sex månader antas de ha funnits vid avlämnandet och det är därför säljaren som ansvarar för dessa.

Vad innebär felet på varan?

När det är fel på en vara kan du kräva vissa saker från säljaren. De möjliga utfallen är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller hävning av köpet (22 § KKöpL). För att detta ska bli aktuellt måste du först reklamera felet inom skälig (rimlig) tid, detta görs genom att lämna säljaren ett meddelande om felet (23 § KKöpL). En reklamation som kommer in inom två månader från det att du upptäckte eller borde upptäckt felet antas alltid ha kommit in i rätt tid, det är därför viktigt att man reklamerar till säljaren så fort som möjligt.

Vad kan du kräva av säljaren på grund av felet?

Som nämnts ovan finns det ett flertal möjliga utfall när det är fel på en vara.

I första hand är det aktuellt med omleverans (du får en ny soffa) eller avhjälpande (säljaren åtgärdar felet) (26 § KKöpL). Säljaren har även rätt att använda någon av dessa alternativ innan man går vidare med andra påföljder om man kan göra det inom skälig tid och utan större besvär för köparen (27 § KKöpL). Eftersom det verkar som att du ännu inte fått svar från säljaren är det svårt att veta hur de ställer sig till dessa alternativ. Förhoppningsvis kan de antingen åtgärda felen eller skicka dig ett nytt exemplar.

Skulle säljaren inte uppfylla sina skyldigheter enligt ovan kan du gå vidare med andra påföljder för felet. Det handlar då antingen om prisavdrag eller hävning (28 § KKöpL). Ett prisavdrag ska motsvara felet vilket gör att det blir olika stort beroende på vad för fel det rör sig om. En hävning är endast aktuell om felet är av väsentlig betydelse för konsumenten (29 § KKöpL). Detta kan alltså bli aktuellt om säljaren inte vidtar någon av de andra åtgärderna eftersom det får antas vara av väsentlig betydelse för dig att soffgruppen inte har ett fungerande ryggstöd då det antagligen gör att man inte kan använda soffan på det sätt man vill.

Det rör sig alltså om ett fel på din soffgrupp som säljaren ska stå för. Det innebär att säljaren ska åtgärda felet genom avhjälpande eller omleverans, om detta inte görs kan det även bli aktuellt med prisavdrag eller hävning.

Hoppas du fick svar på din fråga, men om du undrar över något mer får du gärna vända dig till oss igen! Man kan även läsa mer om konsumentfrågor, som exempelvis reklamationer av felaktiga varor, på ARN:s hemsida (Allmänna reklamationsnämnden).

Jeanna de MaréRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo