Vad kan du göra vid misstänkt diskriminering i arbetslivet?

2017-11-26 i Övrigt
FRÅGA
Tack för en bra sida! Sökte jobb inom kriminalvården inom sjukvården, har tidigare arbetat inom kriminalvården via olika bemanningsföretag samma period. Blev såklart kallad till intervjuv, angav löneanspåk och säkra referenser. Fick inte tjänsten. När jag kontaktar samordnaren för sjukvården för motivering får jag varken svar på mail eller telefon . Som tillägg blir jag blockerad att arbeta inom kriminalvården nationellt via bemanningsföretag. Känner mig diskriminerad och vill gå vidare med ärendet, är rom men klär mig inte i "de traditionella kläderna". Vill tillägga att jag inte förekommer i belastningsregistret eller är inte misstänkt för något brott (så vitt jag vet). Skall tilläggas att jag varit målsägande till två brott; grovt rån som avslutats (jobbat inom kriminalvården då ärendet fortfarande var aktivt samt grov misshandel där ärendet väntar på domstol.Tacksam för svar vad jag kan göra för att föra ärendet vidare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att göra det så tydligt som möjligt kommer jag att dela upp svaret i olika delar.

Diskrimineringsgrunder

Om jag förstår dig rätt så misstänker du att du har blivit diskriminerad på grund av din etnicitet, dvs. att du är rom. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet utgör en av de s.k. diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen (1 kap. 5 § 3 p.) och är förbjudet.

Det verkar i ditt fall röra sig om direkt diskriminering, dvs. att du har missgynnats genom att behandlas sämre än någon annan hade behandlats i en jämförbar situation (1 kap. 4 § 1 p.)

Diskrimineringsförbud

En arbetsgivare får inte diskriminera någon som hos arbetsgivaren gör förfrågan om eller söker arbete, detta framgår av 2 kap. 1 § 2 p. diskrimineringslagen. I ditt fall har du gått på en arbetsintervju och misstänker att du inte har fått jobbet på grund av din etnicitet. Du nämner att du inte får några svar när du ber om en motivering. Arbetsgivaren har en skyldighet att lämna ut uppgifter om den som har fått jobbet i ditt ställe. Med det avses uppgifter om den anställdes utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som gör att personen har fått jobbet (2 kap. 4 § diskrimineringslagen). Eftersom du var på arbetsintervju och inte fick jobbet har du alltså rätt att få dessa uppgifter.

Bevisbörda

Det är den som anser sig ha blivit diskriminerad, dvs. du som måste visa omständigheter som ger anledning att anta att du har blivit utsatt för diskriminering (6 kap. 3 § diskrimineringslagen). Beviskravet som lagregeln anger är ganska lågt ställt, det räcker alltså med att du kan visa på omständigheter. Om du visar på omständigheter som talar för att du har blivit utsatt för diskriminering är det arbetsgivaren som måste bevisa att någon diskriminering inte har skett (t.ex. genom att visa att den som fick jobbet hade bättre meriter, erfarenhet eller liknande).

Hur du för ärendet vidare

Om du är medlem i ett fackförbund så ska du i första hand vända dig dit då de har "första tjing" på att föra din talan mot arbetsgivaren. Du kan även själv väcka talan i domstol, t.ex. med hjälp av ett juridiskt ombud. Ett annat alternativ är att du vänder dig till DO (diskrimineringsombudsmannen) med ditt ärende. De kan ge dig information och föra din talan.

Påföljder

Inom den privata sektorn står ett anställningsbeslut alltid fast och kan inte ogiltigförklaras, även om diskriminering har förekommit. Inom den kommunala sektorn kan ett anställningsbeslut ogiltigförklaras men man kan inte "tvinga till sig jobbet". Inom den statliga sektorn kan man ogiltigförklara ett anställningsbeslut och även "tvinga till sig jobbet", dvs. är det ett statligt jobb (t.ex. kriminalvården) kan diskriminering leda till att beslutet om anställning ogiltigförklaras och att personen som har blivit diskriminerad får jobbet.

Om det är så att du inte har fått jobbet och det föreligger diskriminering kan diskrimineringsersättning bli aktuellt (5 kap. 1 § 1 st. diskrimineringslagen). Något ekonomiskt skadestånd som nämns i 5 kap. 1 § 2 st. aktualiseras inte vid utebliven anställning.

Slutsats

Det kan vara så att det rör sig om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet vilket är förbjudet. Du har rätt att få ut vissa uppgifter om den som fick jobbet. Det kan vara ett bra första steg i din situation. Om du anser dig ha blivit diskriminerad måste du visa på omständigheter som gör det antagligt att du har blivit diskriminerad. Talan kan du väcka själv, via fackförbund eller DO, vissa ideella föreningar kan även föra din talan.

Hoppas att du fick svar på dina funderingar och tveka inte på att höra av dig igen om det är något du undrar över!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97551)