FrågaAVTALSRÄTTGåva31/10/2017

Vad kan det uppstå för problem vid överlåtelse av bostadsrätt?

Vi undrar om det finns juridiska hinder för att vår mor skriver över sin bostadsrätt till oss 4 barn som sedan har för avsikt att sälja densamma.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är svårt att ge något rakt svar på din fråga utan att ha mer omständigheter så jag ger dig ett mera generellt svar.

Jag förutsätter att din mor inte är gift eller sambo men om hon skulle vara det så finns så kallade rådighetsinskränkningar som förhindrar henne att ge bort den gemensamma bostaden utan samtycke från make eller sambo. Om så är fallet så finns bestämmelser om detta i sambolagen 23 § och 7 kap. 5 § ÄktB beroende på om hon lever i en samborelation eller i ett äktenskap.

Ett annat problem som skulle kunna uppstå är i relation till bostadsrättsföreningen. När ni får bostadsrätten så ska föreningen godkänna er som medlemmar i bostadsrättsföreningen. Som regel så godkänns bara personer som har för avsikt att bo i lägenheten, om ni har tänkt att ta över lägenheten för att sedan sälja den och detta kommer till föreningens kännedom så är risken stor att dom inte godkänner er.

Ett ytterligare problem som skulle kunna uppstå är skattemässigt. Om det rör sig om en ren gåva, alltså att ni får bostadsrätten utan att betala för den och inte heller tar över några av eran mors lån, så träder ni in i er mors skattemässiga ställning. Detta innebär att ni vid in framtida försäljning kommer att använda er mors anskaffningsvärde för lägenheten när kapitalskatt på vinsten ska beräknas. Om det är så att ni betalar pengar eller tar över lån men att summan understiger bostadsrättens värde så rör det sig om ett så kallat blandat fång. Alltså till viss del köp och till viss del gåva. Då kan er mor komma att behöva betala kapitalskatt på den eventuella vinst hon gör i försäljningsdelen. Ni träder också in i hennes skattemässiga ställning till den del det rör sig om en gåva, alltså till den del betalningen understiger marknadsvärdet.

En annan komplikation som kan uppstå är ifall eran mor under påverkan av en allvarlig psykisk störning inte förstår vad hon gör när hon skriver över bostadsrätten på er, då kan det finnas möjligheter att överlåtelsen kan ogiltigförklaras genom 1924 års lag. Det framgår av förarbetena till denna lag att den även kan användas för att ogiltigförklara avtal som ingåtts av personer som drabbats av demens.

Det finns sammanfattningsvis en mängd hinder som kan uppstå. Det är dock svårt att bedöma utan att ha mer information om ditt specifika fall. Om du har ytterligare frågor eller vill ha något förtydligat så är du välkommen att höra av dig igen. Du kan isåfall göra det i kommentaren till detta svar.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning