Vad kan arbetstagaren göra om arbetsmiljön är dålig?

finns inget luftkonditionering i trucken , kör truck hela dagen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är något oklar, men jag tolkar det som att du inte har någon luftkonditionering i din truck och att du nu undrar kring de juridiska aspekterna gällande detta.

Arbetsmiljö

Regler som behandlar miljön på arbetsplatser regleras i arbetsmiljölagen (AML). Av (2 kap. 4 § AML) framgår att förhållanden såsom ljud, luft, ljus, vibrationer skall vara tillfredsställande på arbetsplatserna. Detta lagrum stödjer argumentet att din arbetsmiljö bör innehålla luftkonditionering, då du kör truck hela dagarna. Av (3 kap. 2 § AML) är det arbetsgivarens uppgift att vidta alla åtgärder som behövs för att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Bland annat bör ventilation kontrolleras, så att arbetstagaren inte utsätts för risk i onödan. Med stöd av dessa bestämmelser skall du alltså ha rätt till luftkonditionering, och att det är arbetsgivarens uppgift att uppfylla detta.

Avslutande råd till dig

Det är alltså arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för att arbetsförhållandena och arbetsmiljön är behagliga och godtagbara. Jag rekommenderar därför att du pratar med din arbetsgivare om detta och påpekar om och på vilket sätt det påverkar dig genom att inte ha luftkonditionering på arbetet. Om arbetsgivaren inte lyssnar eller problemet inte lyckas lösas, så är mitt råd att ta kontakt med företagets skyddsombud (om ett sådant finns). Då får skyddsombudet föra talan med arbetsgivaren. Du kan även anmäla arbetsförhållandena till Arbetsmiljöverket om problemen fortsätter.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du vill veta mer!

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”