FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt06/04/2018

Vad innebär vårdslöshet vid orsakande av vattenskada?

Hur ska man definiera/tolka orden vårdslöshet, försummelse när det gäller orsakande av vattenskada i bostadsrätt? Lagtext?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdslöshet när det gäller en sakskada enligt skadeståndslagen betyder att du vållat en skada genom att ha varit vårdslös. Andra ord för vårdslös kan vara försumlig, oaktsam eller ovarsam. Vårdslöshet i skadeståndsrätten är subjektivt på så sätt att domstolen i varje enskilt fall bedömer om personen varit vårdslös eller inte. Vilket gör begreppet vårdslöshet svårt att definiera. Vårdslöshet finns heller inte definierat i lagtext. Lagrummet när det gäller vållande av sakskada är Kapitel 2 1§ Skadeståndslagen.

I breda drag kan man säga att du är vårdslös om du gör något en person med sunt förnuft hade undvikit att göra. Det är t ex vårdslöst att lämna vattenkranen igång när du reser utomlands en vecka.

Men när det gäller vattenskador i en bostadsrätt kan även bostadsrättsföreningens stadga vara relevant. T ex om det skulle uppstå en läcka i vattenledningen är det den som enligt stadgarna är ansvarig för ledningarna generellt den som bär ansvar för skadan.

Hoppas detta besvarade din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Eric NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”