Vad innebär tredskodom?

2015-11-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag är oskyldigt anklagad för trafikbrottVad innebär Tredskodom?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Med tredskodom förstås en dom som avgörs till svarandens nackdel eftersom denne inte infunnit sig vid förhandlingen eller avgett något svaromål. Tredskodom kan endast meddelas i mål där förlikning om saken är tillåten (alltså inte brott- eller vårdnadsmål).

Fick du svar på din fråga?