Vad innebär "tidsspillan"?

FRÅGA
Hej. I ett beslut från tingsrätten i ett mål nämns att advokaten ska få en viss summa pengar för "tidsspillan". Vad innebär det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En advokat, i synnerhet om denne är offentlig försvarare, har en lagstadgad rätt till ersättning för utfört arbete, tidsspillan och utlägg. (21 kap. 10 § rättegångsbalken) Med tidsspillan avses sådan tid då advokaten inte kan utföra något arbete trots att dennes arbetstid tas i anspråk. Oftast handlar det om restid och väntetid. Exempelvis uppkommer viss tidsspillan när advokaten ska ta sig till och från en domstol där advokaten ska närvara vid en förhandling eller ett häkte där advokaten ska besöka sin klient. Tidsspillan avser i dessa situationer alltså tiden som advokaten lägger på att resa till och från domstolen eller häktet samt eventuell väntetid medan hen är där.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98654)