Vad innebär skuldsanering och vad finns det för andra alternativ om man är skuldsatt?

Jag tog ett sk uppstartslån hos en bank, och starta mitt egna företag.

Det har tyvärr gått väldigt mycket sämre än planerat, och mer utgifter varje månad än inkomster.

Nu har jag inte mycket pengar kvar, och om jag inte lyckas få in pengar, vad är mina alternativ?

Hur fungerar skuldsanering /personlig konkurs?

Har försökt läsa men begriper inte mycket.

Jag lyckades aldrig hitta vanliga jobb pga mitt handikapp, så starta eget var en stor dröm/en chans att kunna bli självförsörjande.

Men nu har det gått så dåligt, och jag har sån panik/ångest eller vad som kommer hända.

Jag har inga saker jag kan sälja för pengar heller.

Så om det blir utmätning eller kronofogden har jag ingen aning om hur det kommer att gå.

Tack för er tid.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär en skuldsanering?

Reglerna om skuldsanering finns i Sverige eftersom man vill ge personer som hamnat i en ekonomisk knipa en andra chans till att kunna leva ett gott liv utan skulder. En skuldsanering ger möjlighet för svårt skuldsatta personer att leva på existensminimum under en viss tid (oftast fem år, enligt 34 § Skuldsaneringslagen) och därefter få sina skulder helt avskrivna. Existensminimum innebär att du under femårsperioden får undanta pengar för det mest nödvändiga så som hyra- och matkostnader och resten av din inkomst utmäts för att betala av på dina skulder (33 § Skuldsaneringslagen).

Vem kan få en skuldsanering?

För att få skuldsanering behöver du vara i en situation där du inte kan betala dina skulder och inte heller kommer kunna göra det under en överskådlig tid (7 § Skuldsaneringslagen). Detta kallas för att du är i kvalificerad insolvens och innebär i praktiken i princip att du ska ha så pass stora skulder att du med din nuvarande inkomst inte kommer att kunna betala tillbaka skulderna under din livstid.

Kronofogden gör en bedömning där de tittar på hur skulderna har tillkommit, vilka ansträngningar du själv har gjort för att betala tillbaka skulderna och om du medverkat i handläggningen av ärendet hos Kronofogden (9 § Skuldsaneringslagen). Du kan som huvudregel endast få skuldsanering en gång (10 § Skuldsaneringslagen).

Vad är skillnaden på skuldsanering och personlig konkurs?

Om du beviljas skuldsanering kommer samtliga av dina skulder att skrivas av, dvs. försvinna efter de fem åren har gått och du har betalat enligt den betalningsplan som Kronofogden upprättat åt dig efter beslutet om skuldsanering. Vid en konkurs däremot så kvarstår dina skulder. Följderna av en personlig konkurs blir i princip endast att en konkursförvaltare anlitas för att ta ett samlat begrepp om dina skulder och tillgångar och ser till så att tillgångarna säljs och skulderna betalas med de pengar som flyter in av försäljningen (1 kap. 1 § och 3 § Konkurslagen).

Du nämner att du inte har så många saker att sälja och jag gör därför bedömningen att det inte är någon större idé att ansöka om konkurs. Dessutom kan kostnader uppstå vid ett konkursförfarande eftersom konkursförvaltaren tar betalt för uppdraget (se t.ex. 14 kap. 1 § Konkurslagen).

Vad finns det för andra alternativ?

Dina borgenärer (banken och andra företag du har skulder hos) kan ansöka om utmätning hos Kronofogden för de skulder du har. En utmätning innebär att Kronofogden tar saker du har av värde och säljer dem för att betala skulderna. Om du inte har några saker av värde finns det inget att utmäta och saker i ditt hem t.ex. möbler, kläder m.m. undantas från utmätning (5 kap. 1 § Utsökningsbalken).

Du kan vända dig till banken för att försöka få hjälp med en betalningsplan. Om du saknar tillgångar att utmäta kan det vara fördelaktigt även för dem att försöka komma fram till en lösning för hur du på bästa sätt ska betala tillbaka din skuld. Om du har skulder hos flera banker eller kreditgivare går det i många fall att få hjälp med att samla lånen genom en betalningsplan.

Om du är orolig över din situation tycker jag du ska kontakta din kommun för att få ytterligare rådgivning. Många kommuner har budget- och skuldrådgivning till dig som är skuldsatt och där kan du få ytterligare hjälp med att hitta en väg ut ur skuldsättningen.


Med vänlig hälsning,

Evelina OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo